ES Fondi mjas lapa Skums

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana ārkārtas situācijās ar daudz cietušajiem

Mērķauditorija: 
NMP dienesta darbinieki, slimnīcu NMP dienestu darbinieki
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
Programmas mērķis: ir aktualizēt un papildināt teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas pirmsslimnīcas etapā un slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības centrā/ klīnikā/ nodaļā nodarbinātajām ārstniecības personām (ārstiem, ārsta palīgiem, māsām) pēctecīgas neatliekamas medicīniskās palīdzības (NMP) nodrošināšanā pacientiem ikdienā un ārkārtas medicīniskās situācijās, t.sk., ar ķīmisku piesārņojumu, ar daudz cietušajiem, turklāt pirmslimnīcas etapā ārstniecības personām strādājot komandā ar operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem un sadarbojoties ar citu operatīvo dienestu darbiniekiem..

Mērķauditorija: NMP dienesta darbinieki, slimnīcu NMP dienestu darbinieki
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Latvijas Ārstu biedrība un Nacionālās sabiedrības veselības institūts
Skolas iela 3, Rīga, LV 1010
Kontaktpersonas: Anda Jēgere
Tālr. 29416052, 67240428,
e-pasts: anda [at] arstubiedriba [dot] lv
www.arstubiedriba.lv
Programmas autors:
Dzintra Jakubaņeca,
neatliekamās medicīnas ārste, anesteziologs - reanimatologs
Apmācību ilgums:
3 dienas (24stundas):
- teorija 8 stundas
- prakse 16 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa un LĀB apliecība par programmas apgūšanu un iegūto tālākizglītības punktu skaitu
Iegūto tālākizglītības punktu skaits:
 
3.daļa – 8 TIP


Mācību materiāli

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: