ES Fondi mjas lapa Skums

Neatliekamā medicīniskā palīdzība pediatrijā. Slimnīcas etaps

Mērķauditorija: 
Ārsts, ārsta palīgs, māsa
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Uzmanību! Apmācību grupas ir nokomplektētas un pieteikšanās pārtraukta.

Programmas mērķis

Programma domāta ārstniecības personām, kas vēlas padziļināt savas zināšanas, sapratni un paraktiskas iemaņas kritiski slima bērna stāvokļa novērtēšanā un palīdzības sniegšanai neatliekamās situācijās. Programmas mērķis ir apmācību laikā sniegt dalībniekam:

  1. informāciju, kas nepieciešama, lai ātri un savlaicīgi atpazīt dzīvību apdraudošas situācijas, kā arī tādas, kas ar lielu varbūtību var kļūt dzīvību apdraudošas;

  2. informāciju par rīcības stratēģiju, kas nepieciešama, lai novērstu kardiopulmonālās funkcijas apstāšanos bērniem un zīdaiņiem;

  3. kognitīvās un psihomotorās iemaņas, kas nepieciešamas bērnu un zīdaiņu atdzīvināšanā kā arī bērna un zīdaiņa stāvokļa stabilizācijai, ja tam ir elpošanas mazspēja, šoks vai kardiopulmonāla funkciju apstāšanās.

Programmas pamatojums

Veselības aizsardzības sistēmas reorganizācijas rezultātā pagarinās laiks no brīža, kad pacients griežas pēc medicīniskas palīdzības līdz kvalificētai pediatriskai palīdzībai. Arvien vairāk atbildības gulstas uz NMP nodarbināto pleciem. Slimu bērnu smagā vispārēja veselības stāvoklī būtu pēc iespējas ātrāk jānogādā specializētā pediatriskā klīnikā. Vienlaikus pacientam vitāli svarīgi nekavējoties saņemt nepieciešamo terapiju, stabilizēt stāvokli, veikt nepieciešamos pasākumus drošam transportam un izvēlēties pareizu transporta veidu. Šādos apstākļos ļoti svarīgs ir vienots, sistematizēts un jaunākām medicīniskām atziņām atbilstošs priekšstats par neatliekamām situācijām pediatrijā. Neatliekamā medicīniskā palīdzība(NMP) kā subspecialitāte ir ievērojami progresējusi pēdējo gadu laikā, tai skaitā arī Latvijas Republikā. Vairums slimnīcu ir izbūvētas modernas NMP nodaļas un pieaudzis tur nodarbināto skaits. Vienlaikus pediatrs 24 stundu dežūras režīmā ir sastopams vairs tikai dažos no reģionālajiem centriem. Bērnu un zīdaiņu vecuma pacienti statistiski sastāda 25 – 30% no apmeklējumu skaita vispārēja profila slimnīcas traumpunktā un NMP. Bērns ir atšķirīgs no pieaugušā fiziski, psiholoģiski un fizioloģiski, atšķirīgi ir slimību iemesli un to gaita, kā arī traumu mehānismi. Iepriekšminētais padara neatliekamo palīdzību pediatrijā par plašāko atsevišķo NMP sadaļu, kas prasa papildus izglītību. Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti nosaka, ka neatliekamā medicīniskā palīdzība ir palīdzība cietušajiem (slimniekiem), kuru dzīvībai vai veselībai kritiskos stāvokļos sniedz attiecīgi sagatavotas (apmācītas, ekipētas) personas, kurām ir noteikta kvalifikācija medicīnā un kuras saskaņā ar šo kvalifikāciju ir juridiski atbildīgas par savu darbību vai bezdarbību un tās sekām.

Tāpat normatīvie akti ārstniecības personām paredz sertifikācijas eksāmenu specialitātē konkrētā laika periodā pēc medicīniskās izglītības iegūšanas. Savukārt, lai sertificētos ārsts, ārsta palīgs vai medicīnas māsa neatliekamās medicīnas specialitātē, viņam ir jāpilnveido savas zināšanas un prasmes tālākizglītības kursos, apmācībās, utt. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas asociācijas 2006.gada 31.janvāra valdes sēdē ir apstiprinātas prasības ārstiem, ārstu palīgiem, medicīnas māsām, lai varētu kārtot sertifikācijas eksāmenu neatliekamās medicīnas specialitātē. Minētajās prasībās ir iekļauta arī apmācība (kursi) „Pediatric Advanced Life Support” jeb „Agrīnā intensīvā terapija un reanimācija pediatrijā”.

Mācību metodes

  1. lekcijas ar vizuālo noformējumu;

  2. praktizējošs seminārs – lekciju apkopojums, klīnisko situāciju risinājums;

  3. praktiska nodarbība, praktisko iemaņu apgūšana;

  4. teorētiski - praktizējošas nodarbības uz manekena – simulētas situācijas uzdevuma risināšana:

Zināšanu, prasmju un attieksmes novērtēšana

1.programmētais rakstiskais pārbaudījums - 40 minūšu laikā jāatbild uz  jautājumiem. Pārbaude tiek atzīta par nokārtotu, ja pareizi atbildēto jautājumu skaits pārsniedz 85%.

2.Praktisko iemaņu pārbaude tiek veikta risinot situāciju uzdevumus. Izpratne tik pārbaudīta, risinot klīnisko uzdevumu mazās grupās (optimāli 5-6 kursanti), pārmaiņus uzņemoties līdera lomu.

Programmas saturs


Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: