ES Fondi mjas lapa Skums

Vecmātes profesionālās darbības atjaunošana

Mērķauditorija: 
Personas, kuras ieguvušas vecmātes izglītību, nav iekļautas Reģistrā,
vēlas atjaunot profesionālo darbību vecmātes profesijā
vai kuru reģistra termiņš drīzumā beigsies

Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs


Programmas izstrādes autors Rīgas Stradiņa universitāte
Programmas izstrādes gads 2009
Programmas realizētājs Juridisku personu apvienība: Latvijas Universitāte un SIA "Mediju tilts"
Kontaktpersonas Alīna Rence: tālr. 67282816, e-pasts: alina [dot] rence [at] medijutilts [dot] lv

Mārcis Āķis: tālr. 67686518, e-pasts: marcis [dot] akis [at] medijutilts [dot] lv
Apmācības ilgums 120 stundas:
- teorija 80 stundas
- praktiskās nodarbības 40 stundas

UZMANĪBU! Projekta ietvaros apmācības šajā programmā ir noslēgušās un jaunas grupas veidotas netiks. 

Projekta ietvaros paredzēts nodrošināt 50 vecmāšu bezmaksas apmācību.

Programmas mērķis

Izglītības programmas mērķis ir sagatavot pretendentus vecmātes kvalifikācijas atbilstības pārbaudes nokārtošanai – profesionālās darbības atjaunošanai vecmātes profesijā. Kvalifikācijas atbilstības pārbaude novērtē pretendenta spējas, atbilstoši profesijas standartā noteiktajam, darboties vecmātes  profesijā.

Programmas pamatojums

Kvalifikācijas atbilstības pārbaude ir svarīgs un nepieciešams posms, jo izvērtē katras vecmātes atbilstību veicamajam darbam profesijā un piešķir tai vecmātes tiesības, kā arī iekļauj reģistrā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Tas nodrošina tiesības reģistrētai vecmātei veikt grūtnieču un dzemdētāju aprūpi un piedalīties ārstniecībā, kā arī aizsargā pacientu no nekvalitatīvas aprūpes un ārstēšanas.

Mācību metodes

Mācību metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, situāciju uzdevumi, audiovizuālās mācību metodes, patstāvīgais darbs ar literatūru un mācību materiālu „Vecmātes profesionālās darbības atjaunošana”. Programma paredz adaptācijas periodu veselības aprūpes iestādē mentora pārraudzībā, kas ir potenciāli veicinās pretendentu piesaisti praksei katrā noteiktā reģionā.

Novērtēšanas metodes

Programmas apguves beigās tiek kārtota Vecmātes kvalifikācijas atbilstības pārbaude, kas sastāv no teorētiskās daļas (tests) un praktiskajiem pārbaudījumiem Klīniskajā aprūpē un Neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā.

Programmas saturs
 

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: