ES Fondi mjas lapa Skums

Fizioterapijas speciālās metodes dažādu patoloģiju ārstēšanā - mugurkaula mehānisko sāpju novērtēšana un ārstēšana pēc McKenzie koncepta

Organizators: 
SIA „Baltmedika”
Mērķauditorija: 
Fizioterapeiti
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis:
Nodrošināt fizioterapeitiem iespēju apgūt speciālo fizioterapijas metodi – mugurkaula mehānisko sāpju novērtēšana un ārstēšana pēc McKenzie koncepta, kā arī nodrošināt metodes praktisko iemaņu un teorētisko zināšanu apguvi.

Mērķauditorija: Fizioterapeiti
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
SIA „Baltmedika”, Senču prospekts 51, Baltezers, Garkalnes novads

Guntis Osis, tālr. 67990261, e-pasts: baltmedika [at] rc-baltezers [dot] lv
 Programmas autors:
Māra Kulša, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste, sporta ārsts, fizioterapeits
 Apmācību ilgums: 110 stundas:
- teorija 50 stundas
- prakse 50 stundas
- patstāvīgais darbs 10 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Izziņa par apmācību
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits:
110 kredītpunkti

 
Apmeklējot apmācību programmu, klausītāji:
- apgūs pacienta funkcionālā stāvokļa novērtējumu;
- iemācīsies pielietot atbilstošās McKenzie terapijas koncepta tehnikas, elementus pacientu ārstēšanā;
- zinās McKenzie metodes neirofizioloģisko pamatojumu, pratīs pastāvīgi izvēlēties un pielietot McKenzie tehnikas pacientu rehabilitācijā;
- spēs kritiski izvērtēt un analizēt McKenzie metodes pielietošanas lietderību un ārstēšanas rezultātus.

Uzmanību!

Apmācību grupas ir nokomplektētas un pieteikšanās uz kursiem ir pārtraukta!

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: