ES Fondi mjas lapa Skums

Pierādījumos balstītas prakses veicināšana veselības aprūpē

Mērķauditorija: 
 ārsti, ārstu palīgi, māsas, vecmātes
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
Programmas mērķis: ārstiem, ārstu palīgiem, māsām un vecmātēm sniegt zināšanas un radīt izpratni par pierādījumos balstītas prakses būtību, pierādījumu līmeņiem, pētījumu dizainiem, ierobežojumiem pierādījumu ieguves procesā, apmācīt pielietot pierādījumos balstītas medicīnas resursus, izvērtēt iegūtās informācijas lietderīgumu un izmantot to ikdienas praksē.

Mērķauditorija: Ārsti, ārstu palīgi, māsas, vecmātes, kuras vēlas apgūt un papildināt zināšanas un prasmes par pierādījumos balstītas veselības aprūpes attīstību
Programmas realizētājs un kontaktpersona: Rīgas Stradiņa universitāte
Adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
www.rsu.lv
Kontaktpersonas: Sanita Roģe,  Ilze Rudzīte, tālr. 67409209;
e-pasts: esfkursi [at] rsu [dot] lv 
 Programmas autori:
Ilze Grope, ārsts, Dr.med., RSU asoc. profesore
Dana Misiņa, ārsts, Mg.sc.sal.
Zane Tauriņa, māsa, Mg.sc.sal.
Ināra Upmale, ārsta palīgs, Mg.ed.
Inga Gūtmane, farmaceits, Mg.pharm.
 Apmācību ilgums: 16 stundas:
- teorija 12 stundas
- prakse 4 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: Tiks precizēts

Programmas apraksts:

Programma iepazīstina ārstus, ārstu palīgus, māsas un vecmātes ar pierādījumos balstītas prakses būtību, pierādījumu un rekomendāciju līmeņiem, pierādījumos balstītas prakses vēsturisko attīstību, pielietošanas iespējām ikdienas praksē, kā arī ar medicīnā esošiem pētījumu veidiem, metodoloģiskiem principiem, priekšrocībām un trūkumiem.

Programma dod izpratni par pierādījumos balstītas prakses elektroniskajiem resursiem, to sadalījumu un variabilitātēm, informācijas pieejamību latviešu un svešvalodās, kā arī pilnveido zināšanas par kritisko domāšanu kā instrumentu, lai izvērtētu pieejamo informāciju un tās turpmāko pielietojumu lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā ikdienas praksē.

Lai pieteiktos apmācībām:
Spiediet sarkano pogu "Pieteikties", aizpildiet pieteikuma anketu, izvēlēties Jums vēlamāko kursu norises laiku un vietu, tad spiediet "Nosūtīt". Kursu organizatori ar Jums sazināsies, lai informētu par precīzu kursu norises laiku un vietu.

Mācību materiāliMācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: