ES Fondi mjas lapa Skums

Fizioterapijas speciālās metodes dažādu patoloģiju ārstēšanā- proprioceptīvā neiromuskulārā facilitācija

Organizators: 
SIA „Baltmedika”
Mērķauditorija: 
Fizioterapeiti
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis:
Nodrošināt fizioterapeitiem iespēju apgūt speciālo fizioterapijas metodi – proprioceptīvā neiromuskulārā facilitācija (PNF), kā arī nodrošināt metodes praktisko iemaņu un teorētisko zināšanu apguvi.

Mērķauditorija: Fizioterapeiti
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
SIA „Baltmedika”, Senču prospekts 51, Baltezers, Garkalnes novads

Guntis Osis, tālr. 67990261, e-pasts: baltmedika [at] rc-baltezers [dot] lv
 Programmas autors:
Ināra Brakovska, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste
 Apmācību ilgums: 112 stundas:
- teorija 35 stundas
- prakse 72 stundas
- patstāvīgais darbs 5 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Izziņa par apmācību
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits:
112 kredītpunkti

 
Apmeklējot apmācību programmu, klausītāji:
- apgūs pacienta funkcionālā stāvokļa novērtējumu;
- iemācīsies pielietot atbilstošās PNF aktivitātes, tehnikas, elementus pacientu ārstēšanā;
- zinās PNF neirofizioloģisko pamatojumu, pratīs pastāvīgi izvēlēties un pielietot PNF tehnikas pacientu rehabilitācijā;
- spēs kritiski izvērtēt un analizēt PNF metodes pielietošanas lietderību un ārstēšanas rezultātus.

Uzmanību!
Apmācību grupas ir nokomplektētas un pieteikšanās uz kursiem ir pārtraukta!

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: