ES Fondi mjas lapa Skums

Bronhiālās astmas ārstēšanas un aprūpes kvalitātes nodrošināšana

Organizators: 
Rīgas 1. slimnīca
Mērķauditorija: 
Primārās aprūpes māsas

Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
Programmas autors
Diāna Platace
Programmas izstrādes gads
2009
Apmācības ilgums
24 stundas

Programmas mērķis

Programmas apguves rezultātā dalībnieki iegūst pamatzināšanas bronhiālās astmas etiopatoģenēzē un kompetenci bronhiālās astmas ārstēšanas un aprūpes kvalitātes nodrošināšanā.Balstoties uz GINA (Global Iniative for Astma) 2008 vadlīnijām, iegūs iemaņas astmas kontroles līmeņa noteikšanā un ārstēšanas taktikā.Spēs patstāvīgi izstrādāt bronhiālās astmas pacienta apmācības plānu.

Programmas pamatojums

Primārās aprūpes māsa spēs nodrošināt bronhiālās astmas pacientiem nepieciešamās informācijas pieejamību, iespēju iesaistīties aprūpē un individuālu pieeju katra problēmām. Tiks nodrošināta astmas kontrole un monitorēta tās uzturēšana. Kā rezultātā būtiski uzlabosies pacientu labsajūta un samazināsies bronhiālās astmas uzliesmojumu un sarežģījumu attīstība.

Mācību metodes

Lekcijas, darbs grupās, audiovizuālās mācību metodes, pašpieredzes vingrinājumi, diskusijas, individuālais darbs, praktizēšanās darbībā, darbu prezentēšana.

Zināšanu, prasmju un attieksmes novērtēšana

Zināšanu novērtēšana ar testa jautājumiem, inhalatora lietošanas tehnikas izpilde, bronhiālās astmas pacienta apmācības plāna izstrādes novērtēšana.


Programmas saturs

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: