ES Fondi mjas lapa Skums

Ķirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitāte

Mērķauditorija: 
Māsas

Programmas statuss: 
Noris apmācība
Statuss: 
Aktīvs

Studiju ilgums - 2 gadi.

 
Programmu apguves rezultātā māsas iegūs 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību un attiecīgo māsas pamatspecialitāti.
 
Programmas izstrādātājsLatvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

Ķirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitātes kompetenču apjoma un teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apraksts:
- Ķirurģiskās aprūpes māsas specialitāte ir māsas pamatspecialitāte;
- Ķirurģiskās aprūpes māsas kompetencē sadarbībā ar ķirurgu ir dažāda vecuma pacientu grupu aprūpe pirms un pēc operāciju periodā; aprūpes nodrošināšana pacientiem akūtu un hronisku sāpju gadījumā; brūču kopšana un pārsiešana; neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana; nozīmēto medikamentu saņemšanas nodrošināšana; nozīmēto diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšana pacientiem pirms un pēc operāciju periodā, kā arī pacientiem ar akūtām un hroniskām ķirurģiskām slimībām; specifiskas aprūpes plānošana, īstenošana un aprūpes rezultātu novērtēšana pacientiem ar akūtām un hroniskām ķirurģiskām slimībām; pacientu un viņu ģimenes locekļu, kā arī aprūpes komandas izglītošana par ķirurģiskās aprūpes īpatnībām;
- Aprūpes nodrošināšanai un ārstniecības veikšanai ķirurģiskās aprūpes māsai ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par pacientu aprūpi iedzimto, iegūto, akūto un hronisko ķirurģisko slimību gadījumos; neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu; mīksto audu bojājumu aprūpes un ārstēšanas principiem; pacientu aprūpes īpatnībām pirms un pēc operācijas periodā; pedagoģijas un saskarsmes principu pielietošanu ķirurģisko pacientu aprūpē;
Studiju laikā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par iedzimto, iegūto, akūto un hronisko ķirurģisko slimību, mīksto audu bojājumu un jaunveidojumu etioloģiju, patoģenēzi, simptomātiku, diagnostikas un ārstēšanas principiem; pacientu aprūpes principiem ķirurģisku slimību gadījumos; specifiskas pacientu aprūpes plānošanu, īstenošanu un rezultātu novērtēšanu pirms un pēc operācijas periodā; aseptiku un antiseptiku; ķirurģiskās infekcijas profilaksi; transfūzijas terapiju; enterālo un parenterālo barošanu; pacientu rehabilitāciju pēc operācijas periodā; brūču kopšanas un ārstēšanas principiem; pārsiešanas principiem; neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu un kardiopulmonālo reanimāciju; pedagoģijas un saskarsmes principiem; juridiskajiem aspektiem profesionālajā darbībā.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: