ES Fondi mjas lapa Skums

Pacientu un personāla drošība

Mērķauditorija: 
Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāls
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
Programmas mērķis: Padziļināt un paplašināt veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla izpratni par cēloņsakarībām, kas noved pie nevēlama iznākuma ārstniecības gaitā gan attiecībā uz pacientu, gan personālu, par pielietojamām metodēm risku un veicinošo faktoru identificēšanā un pacientu un personāla drošības paaugstināšanā, pamatojoties uz sistēmas un cilvēka faktora jeb ergonomikas principu ievērošanu. Iepazīstināt ar jaunām iniciatīvām, rekomendācijām un labas prakses piemēriem Eiropā.

Mērķauditorija: Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāls
Programmas realizētājs un kontaktpersona: Rīgas Stradiņa universitāte
Adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
www.rsu.lv
Kontaktpersonas: Sanita Roģe, tālr. 67409209; Ilze Rudzīte, tālr. 67409208
e-pasts: esfkursi [at] rsu [dot] lv 
 Programmas autori:
Evija Palčeja, ārsts, Mg.sc.tqm.
Baiba Rozentāle, ārsts, Dr.med., RSU profesore
Aldis Lieljuksis, jurists, Dr.jur., RSU docents
Zane Tauriņa, māsa, Mg.sc.sal.
Ieva Celmiņa, darba aizsardzības speciālists, Mg. sc. soc.
Andris Žukovskis, darba aizsardzības speciālists
 Apmācību ilgums: 32 stundas (4 dienas):
- teorija 28 stundas
- prakse 4 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: Tiks precizēts

Programmas apraksts:
Programma pilnveidos izpratni par mūsdienu pieeju un praktiskajā darbā izmantojamām metodēm pacientu un personāla drošības vadībā, kas ietver arī ar ārstniecības procesa nodrošināšanu saistīto risku gan attiecībā uz pacientu, gan personālu apzināšanu, novērtēšanu un pasākumiem drošības pilnveidošanai. Kursa saturā ietverti jautājumi par pacientu un personāla drošības pamata nosacījumiem, cilvēka faktora jeb ergonomikas un organizācijas sistēmas lomu attiecībā uz ārstniecības procesa iznākumu – pacientu un personāla drošību un veselību, t. sk. infekciju slimību jomā, kā arī jaunākie priekšstati par drošības menedžmenta metodēm un to lietošanu praksē, gan arī par pacientu drošības, darba aizsardzības sistēmas prasībām, drošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, darba devēja pienākumiem. Programmā iekļauti jautājumi par pacientu drošības un darba vides riskiem, nevēlamiem gadījumiem un to analīzes metodēm, risku un to ietekmes mazināšanas pasākumiem, darbinieku obligātajām veselības pārbaudēm.

Lai pieteiktos apmācībām:
Spiediet sarkano pogu "Pieteikties", aizpildiet pieteikuma anketu, izvēlēties Jums vēlamāko kursu norises laiku un vietu, tad spiediet "Nosūtīt". Kursu organizatori ar Jums sazināsies, lai informētu par precīzu kursu norises laiku un vietu.

Mācību materiāliMācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: