ES Fondi mjas lapa Skums

Labas prakses modelis ģimenes ārsta praksē

Mērķauditorija: 
Ārsti, māsas, ārsta palīgi 
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis:
 ņemot vērā, ka ģimenes ārsts savā praksē strādā sadarbībā ar citām primārajā veselības aprūpē strādājošajām ārstniecības personām - māsām un ārsta palīgiem, programmas mēŗkis ir snietgt ieskatu labākajā praksē efektīvākai šo speciālistu sadarbībai, nodrošinot pacientiem brīvu pieejamību, ilglaicīgu un nepārtrauktu aprūpi, vispusīgu un koordinētu aprūpi, kā arī speciālistu un pacienta sadarbību veselības veicināšanā, slimību profilaksē un ārstnieciskajā procesā.

Mērķauditorija: Ārsti, ārsta palīgi, māsas
Programmas realizētājs un kontaktpersona: LU P. Stradiņa medicīnas koledža
Adrese: Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV - 2010
www.psk.lv
Kontaktpersona:
Ina Jaunslaviete
Tālr.: 29350243
e-pasts: ijaunslaviete [at] gmail [dot] com
Programmas autors:
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Ingrīda Kužniece, maģistra grāds vadībzinībā, sertificēta veselības vadības ārste
Līga Kozlovska, sertificēta ģimenes ārste
Apmācību ilgums: 3 dienas (24 stundas)
- teorija 16 stundas
- prakse 8 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Apliecība par programmas apgūšanu un iegūto kredītpunktu skaitu. Dokumentu par programmas apgūšanu tiesīgi saņemt tie izglītojamie, kuri apmeklējuši ne mazāk kā 75% kopējā kursu laika.
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: Tiek precizēts

Programmas apguves rezultātā interesenti iegūs zināšanas par primārās veselības aprūpes komandas darba attīstības un pilnveidošanas iespējām, uz pacientu orientētu lomu sadalījumu, iegūs prasmes domāšanas veida maiņai, efektīvāku darbu komandā un uz rezultātu vērstu sadarbību ar citiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.
 

Mācību materiāliMācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: