ES Fondi mjas lapa Skums

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas pamatspecialitāte

Mērķauditorija: 
Māsas
Programmas statuss: 
Noris apmācība
Statuss: 
Aktīvs
 
Studiju ilgums - 2 gadi.
 
Programmu apguves rezultātā māsas iegūs 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību un attiecīgo māsas pamatspecialitāti.

Programmas izstrādātājs: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

Anestēzijas, intensīvās terapijas, neatliekamās aprūpes māsas pamatspecialitātes kompetenču apjoma un teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apraksts:
- Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas specialitāte ir māsas pamatspecialitāte;
- Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas kompetencē sadarbībā ar anesteziologu, reanimatologu ir vispārējās, reģionālās un lokālās anestēzijas, vitālo funkciju nodrošināšana ķirurģisko operāciju un dažādu manipulāciju laikā; pacientu pirms un pēc anestēzijas aprūpe; aprūpes nodrošināšana pacientiem intensīvās terapijas un reanimācijas laikā; aprūpes nodrošināšana pacientiem ar akūtām un hroniskām sāpēm; nozīmēto medikamentu saņemšanas nodrošināšana, diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšana pacientiem intensīvās terapijas un reanimācijas laikā; neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana; pacientu aprūpes plānošana, sniegšana un aprūpes rezultātu izvērtēšana anestezioloģijā, reanimatoloģijā, intensīvajā terapijā, prehospitālajā un intrahospitālajā neatliekamajā un katastrofu medicīnā;
- Aprūpes nodrošināšanai un ārstniecības veikšanai anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsai ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par vispārējās, reģionālās un lokālās anestēzijas principu pielietošanu; vitālo funkciju nodrošināšanu un uzturēšanu ķirurģisko operāciju un dažādu manipulāciju laikā; pacientu aprūpes plānošanu, sniegšanu un aprūpes rezultātu izvērtēšanu pirms un pēcanestēzijas aprūpes veikšanā, intensīvās terapijas un reanimācijas pasākumu laikā; pacientu aprūpes nodrošināšanu akūtu un hronisku sāpju gadījumā; neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, kardiopulmonālo reanimāciju; katastrofu medicīnas sniegšanas principiem; pacientu aprūpes, diagnostisko un ārstniecisko metožu pielietošanu anestezioloģijā, reanimatoloģijā, intensīvajā terapijā, prehospitālajā un intrahospitālajā neatliekamajā un katastrofu medicīnā; specialitātē izmantojamo instrumentu un aparatūras pielietošanu; pacientu un aprūpes komandas izglītošanu jautājumos, kas saistīti ar neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, pacientu aprūpi anestezioloģijā, reanimatoloģijā, intensīvajā terapijā, prehospitālajā un intrahospitālajā neatliekamajā un katastrofu medicīnā; profesionālās darbības juridiskajiem pamatiem;
- Studiju laikā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas anatomijā, patoloģiskajā fizioloģijā; informāciju un komunikāciju tehnoloģijās; farmakoloģijā; vispārējās anestezioloģijas pamatos, vispārējās reanimatoloģijas un intensīvās terapijas pamatos, intensīvās terapijas pamatos pediatrijā, kardiopulmonālās reanimācijas sniegšanā pieaugušajiem un bērniem; anestēzijas pielietošanā dažādu orgānu sistēmu ķirurģisko operāciju laikā; pacientu aprūpes nodrošināšanā terminālo stāvokļu, elpošanas mazspējas gadījumos, trombembolijas, tauku embolijas, intoksikācijas, sepses, intrahospitālās un nozokomiālās infekcijas, hemostāzes traucējumu, diseminētās intravaskulārās koagulācijas sindroma, akūta respiratora distresa sindroma, sistēmisko infekciju reakciju sindroma un multiplās orgānu disfunkcijas sindroma gadījumos, kā arī ūdens – elektrolītu vielmaiņas traucējumu un skābju – sārma līdzsvara traucējumu korekcijā; mākslīgās plaušu ventilācijas nodrošināšanā; neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darba organizēšanā; katastrofu medicīnas principu pielietošanā.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: