ES Fondi mjas lapa Skums

Bērnu aprūpes māsas pamatspecialitāte

Mērķauditorija: 
Māsas
Programmas statuss: 
Noris apmācība
Statuss: 
Aktīvs

Studiju ilgums - 2 gadi.
 
Programmu apguves rezultātā māsas iegūs 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību un attiecīgo māsas pamatspecialitāti.
 
Programmas izstrādātājs: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
 
Bērnu aprūpes māsas pamatspecialitātes kompetenču apjoma un teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apraksts:

- Bērnu aprūpes māsas specialitāte ir māsas pamatspecialitāte;
- Bērnu aprūpes māsas kompetencē sadarbībā ar pediatru vai ģimenes ārstu ir visu vecumu bērnu veselības aprūpes nodrošināšana; bērnu aprūpes nodrošināšana somātisko un psihiskās attīstības traucējumu gadījumos, iegūto un iedzimto slimības un veselības traucējumu gadījumos; bērnu veselības uzturēšana un veicināšana, slimību profilakse; bērnu un viņu ģimenes locekļu izglītošana par veselības veicināšanu un uzturēšanu;
- Aprūpes nodrošināšanai un ārstniecības veikšanai bērnu aprūpes māsai ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par bērnu akūtu un hronisku slimību diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas principiem, kā arī aprūpes plānošanu, īstenošanu un aprūpes rezultātu izvērtēšanu bērnu akūtu un hronisku slimību gadījumos; profilakses pasākumu nodrošināšanu atbilstoši primāram un sekundāram veselības aprūpes līmenim; neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas īpatnībām bērnu vecumā; nozīmēto medikamentu saņemšanas nodrošināšana, diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšana bērniem; bērnu veselības un harmoniskas attīstības veicināšanu; bērnu interešu veicināšanu un individuālo spēju attīstību; bērnu un viņu ģimenes locekļu izglītošanu bērna fiziskās, sociālās un garīgās veselības attīstībai; bērnu tiesību principiem; saskarsmes pielietošanu darbā ar bērniem un viņu ģimenes lodekļiem;
- Studiju laikā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par bērnu augšanas un attīstības īpatnībām; bērnu aprūpes nodrošināšanu bērnu infekcijas slimību gadījumos; specifiskās aprūpes sniegšanu bērniem dažādu orgānu saslimšanu gadījumos; neonatoloģijā; sociālajā pediatrijā; bērnu rehabilitācijā; bērnu aprūpi pirms un pēc ķirurģiskām manipulācijām; bērnu aprūpi intensīvajā terapijā un neatliekamās situācijās; bērnu paliatīvo aprūpi; medikamentu un ārstniecisko procedūru vadīšanas īpatnības bērnu vecumā; profilaktisko pasākumu kopumu bērnu periodā; pedagoģijas un saskarsmes principiem; profesionālās darbības juridiskajiem pamatiem.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: