ES Fondi mjas lapa Skums

Jaunākās tendences neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā un katastrofu medicīnā

Mērķauditorija: 
Ambulatorajās un stacionārajās ārstniecības iestādēs nodarbinātās ārstniecības personas - ārsti, ārstu palīgi, māsas, māsu palīgi, vecmātes, rehabilotologi, ārstniecības atbalsta personas un rezidenti
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
Programmas mērķis: iepazīstināt ārstniecības personas ar jaunākajām tendencēm neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā un katastrofu medicīnā.

Mērķauditorija: Ambulatorajās un stacionārajās ārstniecības iestādēs nodarbinātās ārstniecības personas - ārsti, ārstu palīgi, māsas, māsu palīgi, vecmātes, rehabilotologi, ārstniecības atbalsta personas un rezidenti
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Latvijas Ārstu biedrība un Nacionālās sabiedrības veselības institūts
Skolas iela 3, Rīga, LV 1010
Kontaktpersonas: Anda Jēgere
Tālr. 29416052, 67240428,
e-pasts: anda [at] arstubiedriba [dot] lv 
www.arstubiedriba.lv
Programmas autors:
Aleksejs Višānkovs,
Ķirurgs, neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsts
Apmācību ilgums:
3 dienas (24stundas):
- teorija 16 stundas
- prakse 8 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa un LĀB apliecība par programmas apgūšanu un iegūto tālākizglītības punktu skaitu
Iegūto tālākizglītības punktu skaits:
 
Plānoti 24 TIP

 

Programmā tiks apskatīti šādi jautājumi:
1. Atdzīvināšanas algoritmu praktiskais pielietojums, kardiopulmonālās reanimācijas pasākumu nodrošināšana.
2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības aprīkojums, aparatūra, materiāli, to praktiska pielietošana, indikācijas.
3. Ārkārtas situācijas un katastrofas, to iespējamība un raksturojums saistībā ar sociālo un ģeopolitisko situāciju.  
4. Pacientu šķirošanas nodrošināšana, neatliekamā medicīniskā palīdzība un psiholoģiskais atbalsts ārkārtas situācijās ar daudz cietušajiem.
5. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas organizēšana un koordinācija ārkārtas situācijās, nepieciešamie resursi, starpinstitucionālas un multiprofesionālas sadarbības principi.

Mācību materiāli

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: