ES Fondi mjas lapa Skums

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsas papildspecialitāte

Mērķauditorija: 
Medicīnas māsas
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs


Programmas mērķis: nodrošināt iespēju medicīnas māsām, kurām ir sertifikāts kādā no māsu pamatspecialitātēm, pilnveidot profesionālo izglītību un iegūt fizikālās un rehabilitācijas māsas papildspecialitāti.

Mērķauditorija: Māsas, kurām ir sertifikāts kādā no māsu pamatspecialitātēm
Programmas realizētājs un kontaktpersona: LU P. Stradiņa medicīnas koledža
Adrese: Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV - 2010
www.psk.lv
Kontaktpersona:
Ina Jaunslaviete
Tālr.: 29350243
e-pasts: ijaunslaviete [at] gmail [dot] com
Programmas autors: Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Apmācību ilgums: Kopējais stundu skaits – 480 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Profesionālas pilnveides izglītības apliecība

Programmas sekmīgas apguves rezultātā, māsa iegūs nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī par šādām tēmām:
- rehabilitācijas aprūpes darbības mērķi;
- starptautiskā funkcionēšanas nespējas un veselības klasifikācija;
- kustību un mobilitātes funkciju nodrošinājums;
- motorā disfunkcija CNS deficīta gadījumā;
- kustību disfunkcijas saistība ar klīniskām problēmām;
- ādas integritātes nodrošinājums;
- ādas funkcijas traucējumi;
- barības uzņemšanas funkcija;
- ķermeņa regulācijas funkcija;
- uztvere un valoda;
- fizikālās medicīnas darbības mērķi;
- fizikālā medicīnā pielietojamie līdzekļi;
- fizikālo faktoru raksturojums un parametri;
- fizikālo faktoru indikācijas un kontrindikācijas;
- fizikālo faktoru lietošanas iespējamās komplikācijas.
 
Mācību metodes - lekcijas, demonstrējumi, praktiskie darbi, individuālais darbs.
 
Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana - izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu visos izglītības programmas mācību priekšmetos, nokārto noslēguma pārbaudījumu, kas ietver  teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību. 

Mācību materiāli

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: