ES Fondi mjas lapa Skums

Operāciju māsas pamatspecialitāte

Mērķauditorija: 
Māsas
Programmas statuss: 
Noris apmācība
Statuss: 
Aktīvs
Studiju ilgums - 2 gadi. Teorētisko studiju kursu realizācija piektdienās, sestdienās, atbilstoši studiju grafikam.
 
Programmu apguves rezultātā māsas iegūs 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību un attiecīgo māsas pamatspecialitāti.

 
Programmas izstrādātājs: Rīgas Stradiņa universitāte

Operācijas māsas pamatspecialitātes kompetenču apjoma un teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apraksts: 
 
- Operācijas māsas specialitāte ir māsas pamatspecialitāte;
- Operācijas māsas kompetencē sadarbībā ar ķirurgu ir pacienta, operāciju zāles, instrumentu, aprīkojuma un materiāla sagatavošana operāciju veikšanai, kā arī operāciju instrumentēšana, asistēšana; operāciju zāles darba vadīšana un organizēšana;
- profesionālās darbības veikšanai operāciju māsai ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par cilvēka anatomiju un fizioloģiju; iedzimtām un iegūtām, akūtām un hroniskām ķirurģiskās slimībām; traumatiskiem bojājumiem un jaunveidojumiem, to diagnostiku un operatīvo ārstēšanu; pacienta, personāla, operāciju zāles, instrumentu, aprīkojuma un materiāla sagatavošanu operāciju veikšanai; dezinfekciju un sterilitāte, tās uzturēšanu un kontroli; sterilā un nesterilā materiāla izvēli, uzglabāšanu, sagatavošanu operācijai un pielietošanu; operācijas zāles darba organizēšanu, personāla drošību; iedzimtu un iegūtu, akūtu un hronisku ķirurģisko slimību, traumatisko bojājumu un jaunveidojumu operāciju veikšanai izmantojamiem instrumentiem, to komplektiem un aparatūru, instrumentēšanas tehniku; saskarsmes psiholoģijas pamatiem; neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu; operāciju veikšanai atbilstošu zāles, instrumentu, aprīkojuma un materiāla sagatavošanu; pacienta sagatavošanu operācijai; operāciju zāles noslogojuma plānošanu un dažādu profilu operāciju savienojamību; nepieciešamā sterilā materiāla, instrumentu un aprīkojuma daudzuma plānošanu, pasūtīšanu, dokumentēšanu un uzskaiti; operācijas gaitas instrumentēšanas nodrošināšanu;
- studiju laikā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par operāciju zāles, instrumentu, aprīkojuma un materiāla nodrošināšanu operāciju veikšanai (sagatavošana, pielietošana, dezinfekcija, sterilitātes uzturēšana); operācijas zāles darba organizēšanu; operāciju instrumentēšanas tehniku; pacienta pozīcijām ķirurģisku operāciju un manipulāciju laikā; vispārējām abdominālās ķirurģijas operācijām; ginekoloģiskām operācijām; uroloģiskām operācijām; asinsvadu operācijām un operācijām krūšu kurvja traumu gadījumos; traumatoloģiskām operācijām; anestēzijas pamatprincipiem, epidurālo un spinālo anestēziju; neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: