ES Fondi mjas lapa Skums

Citas specialitātes ārsts – transfuziologs

Mērķauditorija: 
Ārsti, kuri izmanto asinskomponentu transfūzijas – internisti, hematologi, ķirurgi, jebkuras pamatspecialitātes ārsti.
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas  mērķis - nodrošināt teorētisko zināšanu, kā arī praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši Latvijas Asins dienesta normatīvajiem dokumentiem, lai sagatavotu ārstu sertifikācijai transfuziologa specialitātē darbam klīniskajā transfuzioloģijā vai asins sagatavošanas iestādē.

Mērķauditorija:
Programma paredzēta kvalifikācijas iegūšanai transfuziologa specialitātē jebkuras klīniskas specialitātes ārstam, kas vēlas pārprofilēties vai  papildus specialitātes iegūšanai  ārstam, kas izmanto asins komponentu transfūzijas- internistam, hematologam, anesteziologam, ķirurgam, transplantologam, ginekologam, dzemdību speciālistam, traumatologam, ortopēdam, urologam.
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV – 1007
Kontaktālrunis: 67409209; 67409216 (Sanita Roģe)
e-pasts: kursi [at] rsu [dot] lv
 Programmas autors:
Anna Šteinerte, transfuziologs, internists
 Apmācību ilgums:
teorija (T) - 292 stundas
prakse (P) - 87 stundas
patstāvīgais darbs (PD)- 21 stunda

Apmācības ilgst no 2010. gada 14. jūnija līdz 2011. gada 30. maijam.

Apmācību teorētisko un praktisko nodarbību sarakstu skatīt šeit.

Programmas uzdevumi:
  • sniegt iespēju apgūt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai nodrošinātu maksimāli drošu un efektīvu asins pagatavojumu pārliešanu pacientiem;
  • nodrošināt nepieciešamo zināšanu un iemaņu apguvi, lai diagnosticētu un ārstētu pēctransfūziju sarežģījumus un blaknes;
  • iegūt prasmi sniegt konsultācijas citiem speciālistiem par jautājumiem, kas saistīti ar asins pārliešanu;
  • apgūt tehnoloģijas drošu asins komponentu sagatavošanā, uzglabāšanā, transportēšanā, kā arī apgūt zināšanas par  asins komponentu kvalitāti;
  • nodrošināt zināšanu ieguvi donoru atlasē, kā arī par donoru kustības attīstību valstī;
  • sniegt iespēju apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas imūnhematoloģijā, kā arī iegūt informāciju par    imūnhematoloģiskās izmeklēšanas    rezultātu klīnisko nozīmi asins pārliešanā.
Programma ietver lekcijas, seminārus un praktiskās nodarbības asins komponentu sagatavošanā, klīniskajā pielietošanā un praktiskajā imūnhematoloģijā.

Mācību rezultātā
 ārsts pratīs veikt asins/asins komponentu sagatavošanu, pārzinās dažādu asins komponentu īpašības un klīnisko pielietojumu dažādās situācijās, pratīs veikt imūnhematoloģiskos izmeklējumus, traktēt rezultātus, diagnosticēt un diferencēt dažādas transfūziju blaknes un adekvāti rīkoties pacientam bīstamu stāvokļu novēršanā. Ārsts iegūs kompetenci asins dienesta likumdošanā, transfuzioloģijas dienesta darba organizācijā slimnīcu asins kabinetos un asins sagatavošanas iestādēs.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.
Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: