ES Fondi mjas lapa Skums

Programmas un apmācības

Visas programmas un apmācības...

Apmācības mērķauditorijai māsa:

Māsas pamatspecialitātes un papildspecialitātes iegūšana

Mērķauditorija -
Programma - Māsas pamatspecialitātes un papildspecialitātes iegūšana
Mērķauditorija -
Programma - Māsas pamatspecialitātes un papildspecialitātes iegūšana
Mērķauditorija -
Programma - Māsas pamatspecialitātes un papildspecialitātes iegūšana
Mērķauditorija -
Programma - Māsas pamatspecialitātes un papildspecialitātes iegūšana
Mērķauditorija -
Programma - Māsas pamatspecialitātes un papildspecialitātes iegūšana
Mērķauditorija -
Programma - Māsas pamatspecialitātes un papildspecialitātes iegūšana
Mērķauditorija -
Programma - Māsas pamatspecialitātes un papildspecialitātes iegūšana
Mērķauditorija -
Programma - Māsas pamatspecialitātes un papildspecialitātes iegūšana
Mērķauditorija -
Programma - Māsas pamatspecialitātes un papildspecialitātes iegūšana
Mērķauditorija -
Programma - Māsas pamatspecialitātes un papildspecialitātes iegūšana
Mērķauditorija -
Programma - Māsas pamatspecialitātes un papildspecialitātes iegūšana
Mērķauditorija -
Programma - Māsas pamatspecialitātes un papildspecialitātes iegūšana

Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide

Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Jaunākās tendences vakcinācijā Apmācība noslēgusies
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Pacienta aprūpe mājās Apmācība noslēgusies
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Praktiskā transfuzioloģija māsām Apmācība noslēgusies
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Elektrokardiogrāfija Apmācība noslēgusies
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Paliatīvā aprūpe Apmācība noslēgusies
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide

Personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveide

Mērķauditorija -
Programma - Personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveide
Pacientu un personāla drošība Apmācība noslēgusies
Mērķauditorija -
Programma - Personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveide
Mērķauditorija -
Programma - Personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveide

Izglītības standarti un vadlīnijas

Mērķauditorija -
Programma - Izglītības standarti un vadlīnijas
Mērķauditorija -
Programma - Izglītības standarti un vadlīnijas

Seminārs

Mērķauditorija -
Programma - Seminārs

Pieredzes apmaiņa ES ietvaros

Mērķauditorija -
Programma - Pieredzes apmaiņa ES ietvaros

Cilvēkresuru pārkvalifikācija

Mērķauditorija -
Programma - Cilvēkresuru pārkvalifikācija

Personu profesionālās darbības atjaunošana

Mērķauditorija -
Programma - Personu profesionālās darbības atjaunošana

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: