ES Fondi mjas lapa Skums

Par projektu

Projekta normatīvais pamatojums

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes “Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” ietvaros.
 

Projekta apraksts

Projekta mērķis: Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un efektīvu nozares administrēšanu, izglītojot cilvēkresursus veselības nozarē un piesaistot tos darba tirgum saskaņā ar valsts noteikto politiku ilgtspējīgai veselības nozares attīstībai.
 
Projekta būtība: Projekta ietvaros bezmaksas tālākizglītības iespējas tiks nodrošināts 47 tūkstošiem Latvijas ārstniecības nozares darbinieku visā Latvijā – ārstiem, māsām, ārstu palīgiem un citiem medicīnas darbiniekiem.
 
ESF līdzfinansētais projekts ir pats apjomīgākais no Latvijā līdz šim realizētajiem medicīnas darbinieku tālākizglītības projektiem – gan apmācāmo personu skaita, gan investētā finanšu apjoma ziņā.
 
Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums: 75 mēneši (2008. gada 1. oktobris – 2014. gada 31. decembris)
 
Projekta ieviešana un uzraudzība

Finansējuma saņēmējs – Veselības ministrija

Veselības ministrija nodrošina:

 • projekta administrēšanu,
 • projekta īstenošanas nodrošināšanu,
 • informācijas pieejamības nodrošināšanu.
 
Atbildīgā iestāde:
Veselības ministrija www.vm.gov.lv
 
Sadarbības iestāde:
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra www.cfla.gov.lv 

Projekta finansējums

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 11 399 712

Projekta mērķa grupa

Vidējās izmaksas uz vienu apmācāmo ir Ls 300, kas ietver apmācības programmas, mācību metodiskā materiāla izstrādi, izdošanu un apmācības procesa realizāciju.
 
47 000 personu – veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāls – ārsti, ārsta palīgi, māsas, māsas palīgi, vecmātes, funkcionālie speciālisti u.c.

Projekta sadarbības partneri

 1. Profesionālās biedrības
 1. Izglītības iestādes
 1. Veselības aprūpes un veicināšanas iestādes

Projekta aktivitātes

 • Cilvēkresursu apmācības plāna izstrāde
 • Personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveide
 • Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide
 • Cilvēkresursu pārkvalifikācija
 • Māsas pamatspecialitātes un papildspecialitātes iegūšana
 • Profesionālās darbības atjaunošana
 • Personāla pieredzes apmaiņa

Teksta izmērs:

 • Decrease
 • Normal
 • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: