ES Fondi mjas lapa Skums

SAM 9.2.5 Dokumenti


Ministru kabineta noteikumi Nr.158 PDF dokuments
Cilvēkresursu piesaistes reģioniem KĀRTĪBA PDF dokuments
Cilvēkresursu piesaistes reģioniem PLĀNS PDF dokuments
Konsultatīvās darba grupas cilvēkresursu piesaistei reģioniem nolikums PDF dokuments
Pieteikumi pretendentiem:  
Pieteikums ĀRSTAM Word dokuments
Pieteikums ĀRSTA PALĪGAM, MĀSAI, MĀSAS PALĪGAM, VECMĀTEI, FIZIOTERAPEITAM, ERGOTERAPEITAM Word dokuments
Pieteikums ĢIMENES ĀRSTAM, KURŠ NODOD PRAKSI UN ĢIMENES ĀRSTAM, KURŠ PĀRŅEM PRAKSI Word dokuments
Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai Word dokuments
Apliecinājums par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu Word dokuments
Ģimenes ārsta prakses nodošanas un pārņemšanas process Infografika
Informatīvs izdales materiāls par SAM 9.2.5. Infografika


  

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: