ES Fondi mjas lapa Skums

Veselības aprūpes darba organizācija, risku vadība, kvalitātes nodrošināšana

Mērķauditorija: 
Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju dažādu līmeņu vadītāji
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
Programmas mērķis: sniegt veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju dažādu līmeņu vadītājiem teorētiskas un praktiskas zināšanas sabiedrības veselības un veselības aprūpes nozares ilgtspējīgai attīstībai.

Mērķauditorija: Tikai veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju dažādu līmeņu vadītāji
Programmas realizētājs un kontaktpersona: Rīgas Stradiņa universitāte
Adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
www.rsu.lv
Kontaktpersonas: Sanita Roģe, Ilze Rudzīte, tālr. 67409209; 
e-pasts: esfkursi [at] rsu [dot] lv 
 Programmas autori:
Lūcija Akermane, ekonomists
Daiga Behmane, ekonomists, Mg.sc.soc.
Dzintars Mozgis, ārsts, Dr.med., RSU asoc. profesors
Baiba Rozentāle, ārsts, Dr.med., RSU profesore
Ilona Hartmane, ārsts, Dr.med., RSU asoc. profesore
Evija Palčeja, ārsts, Mg.sc.tqm.
Nora Kaufmane, ārsts
Zane Tauriņa, māsa, Mg.sc.sal.
 Apmācību ilgums: 32 stundas (4 dienas):
- teorija 28 stundas
- prakse 4 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: Tiks precizēts

Programmas apraksts:
Programma paredzēta, lai padziļinātu un paplašinātu veselības aprūpē un veicināšanā iesaistīto institūciju vadītāju un darbinieku zināšanas nozares ilgtspējīgai attīstībai. Kursā ietverti sabiedrības veselības un veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas teorētiskie aspekti, cilvēkresursu, risku un kvalitātes vadības īpatnības veselības aprūpē, veselības ekonomikas pielietojums lēmumu pieņemšanā veselības aprūpē, darbs ar datiem veselības aprūpē. Sniegts arī ieskats uzņēmuma finanšu vadībā.

Mācību materiāliMācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: