ES Fondi mjas lapa Skums

Uzsākta pieteikšanās programmā „Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīgu specializācija”

Datums: 
11.12.2012

Veselības ministrijas īstenotā un ESF līdzfinansētā tālākizglītības projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros tiek uzsākta pieteikšanās programmā „Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīgu specializācija” kvalifikācijas „Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs” ieguvei.

Studijas piedāvātas ārstniecības personām kuras ieguvušas kvalifikāciju „Feldšeris” (iegūta  vidējā profesionālā izglītība līdz 2004.gadam) vai kvalifikāciju „Ārsta palīgs”.

Studiju ilgums:
- 2 gadi  - personām ar vidējo profesionālo izglītību, vai
- 1 gads -  personām ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.
 
Programmas izstrādātājs - Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Programmas realizētājs - Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

Iesniedzamie dokumenti:
1. Vidējo profesionālo  (diploms un diploma pielikums) un vidējo (atestāts un atestāta pielikums) izglītību apliecinošs dokuments vai Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (diploms un diploma pielikums) apliecinošs dokuments (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu).
2. Pase (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu)
3. Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra apliecība (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu) ar norādi, ka ir tiesīga(s) praktizēt profesijā: ārsta palīgs
4. 2 foto (3x4cm)
5. Dokumenti, kuri apliecina uzvārda vai vārda maiņu (piem., laulības apliecība) – ja nepieciešams (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu)
6. Izziņa no veselības aprūpes iestādes darba devēja, kurā reflektants veic savu profesionālo darbību.

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA

Rīgā, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, 211.kabinetā
no 7. līdz 19. decembrim
darba dienās no 10.00 – 12.00 un 13.30 – 16.00

Kontaktpersona – Rūta Bogdanova, tālr. 67840746
 
Reflektanta nodeva nav jāmaksā.
Studiju līguma slēgšana 20., 21., 27. un 28.12.2012.
 
Papildus informācija -  www.rmkoledza.lu.lv
vai pa tālr. +371 67840743, +37167840747 (Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas studiju daļa).

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: