ES Fondi mjas lapa Skums

Uzsāk pieteikšanos bezmaksas kvalifikācijas atjaunošanas kursiem medicīnas māsām

Datums: 
19.08.2010
Ar šā gada 20. augustu tiek uzsākta uzņemšana apmācību grupām medicīnas māsu kvalifikācijas atjaunošanas kursos. Kursi ir bezmaksas un mācības nodrošina Latvijas Universistātes Rīgas Medicīnas koledža. Pieteikties kursiem var visas tās personas, kas kādreiz ieguvušas izglītības diplomu māsu specialitātē, bet ilgāku laiku nav strādājušas profesijā, vai nav atjaunojušas ārstniecības personu reģistru. Pieteikšanās apmācībām jaunajā grupā turpināsies līdz septembra beigām - mājas lapā www.talakizglitiba.lv (skatīt sadaļu Programmas).
 
Grupā paredzētas 50 vietas. Īpaši tiek gaidīti interesenti no Latvijas reģioniem, jo piesakoties lielākam skaitam dalībnieku no konkrēta reģiona, tiks organizētas apmācības uz vietas reģionā.
 
Profesionālās darbības atjaunošanas programmas ietvaros māsām tiek piedāvāts vispusīgs mācību kurss, kas apvieno gan teorētiskās lekcijas, gan arī praktiskās nodarbības. Māsas kursa apjoms ir 160 stundas un tā ilgums ir divi mēneši. Pirmajā mēnesī tiek apgūtas teorētiskās zināšanas, savukārt otrajā mēnesī uzsvars vairāk tiek likts uz praktiskajām nodarbībām. Visiem programmas dalībniekiem tiek nodrošināti arī bezmaksas mācību materiāli.
 
Māsas profesionālās darbības atjaunošanas programmas ietvaros līdz šim jau ir apmācītas četras māsu grupas, un kopš 2009. gada, kad tika uzsākta programmas realizācija, savu profesionālo kvalifikāciju bez maksas jau ir atjaunojušas vairāk nekā 230 māsas.
 
Mācības vada pieredzējuši nozaru speciālisti - labākie Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes un LU Rīgas Medicīnas koledžas mācībspēki. Savukārt programmas praktiskās daļa tiek realizēta Rīgas un reģionālajās ārstniecības iestādēs.
 
Pieteikšanās bezmaksas apmācībām:
Apmācībām iespējams pieteikties, zvanot pa tālruni 67282816, vai aizpildot anketu interneta mājas lapā www.talakizglitība.lv. Šajā mājas lapā ir iespējams iepazīties arī ar papildus informāciju par profesionālās darbības atjaunošanas programmām un mācību materiāliem.
 
Bezmaksas apmācībai var pieteikties:
- personas, kurām ir māsas profesionālo kvalifikāciju apliecinošs izglītības dokuments, bet kas nav reģistrēta ārstniecības personu reģistrā;
- persona ir reģistrēta ārstniecības personu reģistrā, bet nevar pārreģistrēties uz nākamajiem pieciem gadiem, jo nevar uzrādīt profesionālo pilnveidi apliecinošos dokumentus, kas apliecina, ka persona ir uzturējusi un pilnveidojusi profesionālo kvalifikāciju 2009.gada 24.februāra LR MK noteikumos Nr.192 Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība noteiktajā apjomā.

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: