ES Fondi mjas lapa Skums

Uzsāk pieteikšanos bezmaksas kvalifikācijas atjaunošanas kursiem ārstu palīgiem

Datums: 
07.09.2010

Ir uzsākta uzņemšana apmācību grupām ārstu palīgu kvalifikācijas atjaunošanas bezmaksas kursos P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžā. Pieteikties kursiem var visas tās personas, kuras kādreiz ieguvušas izglītības diplomu ārstu palīga vai feldšera specialitātē, bet ilgāku laiku nav strādājušas profesijā vai nav atjaunojušas ārstniecības personu reģistru. Pieteikšanās apmācībām jaunajā grupā turpināsies līdz 27. septembrim - mājas lapā www.talakizglitiba.lv.
 
Tuvākajā - oktobra grupā paredzētas 70 vietas. Profesionālās darbības atjaunošanas programmas ietvaros ārstu palīgiem tiek piedāvāts vispusīgs mācību kurss, kas apvieno gan teorētiskās lekcijas, gan arī praktiskās nodarbības. Kursa apjoms ir 160 stundas, tā ilgums ir aptuveni divi mēneši. Pirmajā mēnesī tiek apgūtas teorētiskās zināšanas, savukārt otrajā - uzsvars vairāk tiek likts uz praktiskajām nodarbībām. Visiem programmas dalībniekiem tiek nodrošināti arī bezmaksas mācību materiāli.
 
Profesionālās darbības atjaunošanas programmas ietvaros līdz šim jau ir apmācītas četras ārstu palīgu grupas, un kopš 2009. gada, kad tika uzsākta programmas realizācija, savu profesionālo kvalifikāciju bez maksas jau ir atjaunojuši vairāk nekā 120 ārstu palīgi.
 
Mācības vada pieredzējuši nozaru speciālisti, un tās notiek Bulduros, P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžā.
 
Pieteikšanās bezmaksas apmācībām:
Apmācībām iespējams pieteikties, zvanot pa tālruni 67282816 vai aizpildot anketu interneta mājas lapā www.talakizglitība.lv. Šeit atrodama arī papildu informācija par profesionālās darbības atjaunošanas programmām un mācību materiāliem.
 
Bezmaksas apmācībai var pieteikties:
persona, kurai ir ārsta palīga vai feldšera  profesionālo kvalifikāciju apliecinošs izglītības dokuments, bet kas nav reģistrēta ārstniecības personu reģistrā;
persona ir reģistrēta ārstniecības personu reģistrā, bet nevar pārreģistrēties uz nākamajiem pieciem gadiem, jo nevar uzrādīt profesionālo pilnveidi apliecinošos dokumentus, kas apliecina, ka persona ir uzturējusi un pilnveidojusi profesionālo kvalifikāciju 2009.gada 24.februāra LR MK noteikumos Nr.192 Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība noteiktajā apjomā.

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: