ES Fondi mjas lapa Skums

Uzsāk mediķu profesionālās darbības atjaunošanas programmas

Datums: 
28.07.2009

Uzsāk mediķu profesionālās darbības atjaunošanas programmas
 
Lai veicinātu cilvēkresursus izglītošanu un piesaisti veselības nozarē, Latvijā tiek uzsākta Eiropas Sociālā Fonda (ESF) finansētu apmācību programmu realizācija, kas dos iespēju bez maksas 1800 māsām, māsu palīgiem, ārstu palīgiem un vecmātēm atjaunot savu profesionālo darbību un atgriezties darba tirgū.  

Atbilstoši savai iepriekš iegūtajai kvalifikācijai, atjaunot savuprofesionālo darbību varēs šādās programmās:
Projekta mērķis ir veicināt personu profesionālās darbības atjaunošanu, nodrošinot mācību procesu un atbalsta pasākumus izglītojamajiem, sekmīgai kvalifikācijas atbilstības pārbaudes nokārtošanai. Pēc kvalifikācijas atjaunošanas personām būs iespēja strādāt ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs.  
 
Personu uzņemšana un apmācība grupās notiks no šā gada rudens līdz 2011. gada pavasarim. Pieteikties dalībai apmācības programmās var pie apmācību organizētājiem, sīkāka informācija un pieteikšanās sadaļā Programmas, zem katras attiecīgās apmācību programmas.
 
Lai pēc iespējas plašākam interesentu lokam tiktu dota iespēja piedalīties šajās programmās, mācību process tiks nodrošināts visā Latvijas teritorijā, arī reģionos (Zemgale un Rīga, Rīgas rajons, Vidzeme, Latgale, Kurzeme).
 
Mācību programmas īstenos pieredzējuši un apmācīttiesīgi attiecīgo nozaru speciālisti, labākie Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes un medicīnas koledžu mācībspēki. Programmas praktiskās daļas tiks realizētas Rīgas un reģionālajās ārstniecības iestādēs.
 
Kopumā plānots apmācīt 1800 personas, tai skaitā 1000 māsas, 550 ārstu palīgus, 50 vecmātes un 200 māsu palīgus. Lai apmācības process būtu efektīvs, visus apmācāmos plānots sadalīt aptuveni 37 grupās.
 
Visām izglītojamajām personām, visās realizētajās programmās tiek nodrošināti bezmaksas mācību materiāli un apmācības process (120 stundu apjomā), kurā ietverta: praktiskā daļa (40 stundu apjomā) un teorētiskā apmācība (pēc atbilstoši izstrādātās programmas (80 stundu apjomā). Visām izglītojamajām personām, visās realizētajās programmās tiek nodrošināts adaptācijas periods viena mēneša garumā daudzprofilu slimnīcās adaptācijas perioda vadītāju pārraudzībā.
 
Apmācību programmu realizāciju veic Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte sadarbībā ar PR aģentūru Mediju tilts.  
 
Informāciju sagatavoja:
 
Ilga Namniece,
Projekta koordinātore                                                 
Mob. tālr.: +371 29808285
Tālr.: +371 7686515; +371 7282756
Fax:  +371 7286049
e-pasts: ilga [dot] namniece [at] medijutilts [dot] lv

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: