ES Fondi mjas lapa Skums

Uzņemšana māszinību studiju programmās: anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas pamatspecialitāte, bērnu aprūpes māsas pamatspecialitāte, internās aprūpes māsas pamatspecialitāte

Datums: 
10.07.2009
 
Latvijas univesitāte ESF fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.2.3. papildinājuma aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros uzsākusi studentu uzņemšanu māszinību  studiju programmās.

Studiju virzieni:

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas pamatspecialitāte
Bērnu aprūpes māsas pamatspecialitāte
Internās aprūpes māsas pamatspecialitāte

Studiju ilgums:
atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības līmeņa.
 
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: studiju noslēgumā tiks izsniegts augstākās izglītības diploms, kas apliecina speciālista prakses tiesības iegūtajā pamatspecialitātē.
 
Informācija par uzņemšanu studiju turpināšanai
 
Pieteikumu iesniegšana:  2009.gada 20. - 28. jūlijs, Rīga, Raiņa bulvāris 19, 125. telpa.
 
Uzņemšanas prasības: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju „māsa” vai tai pielīdzināmu kvalifikāciju „Vecmāte”, „Zobārstniecības māsa”, ”Biomedicīnas laborants”, vai veselības zinātņu bakalaura vai maģistra grāds māszinībās. 
 
Iesniedzamie dokumenti
  • pieteikuma veidlapa studiju turpināšanai vēlākos studiju posmos (aizpildāma uz vietas)
  • pases kopija (oriģināls jāuzrāda);
  • iepriekšējo izglītību apliecinošo dokumentu un to pielikumu kopijas (oriģināls jāuzrāda);
  • ārstniecības personas reģistrācijas apliecības kopija (oriģināls jāuzrāda);
Piezīme: Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem personas uzvārds (vārds) atšķiras no pašreizējā, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība.

Studijas pilnībā tiek finansētas no ESF fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.2.3. papildinājuma aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” līdzekļiem.

Sīkāka informācija:
Līga Stutāne, LU Medicīnas fakultāte
Māszinību BSP un MSP
Studiju metodiķe
Tālr. 67370650

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: