ES Fondi mjas lapa Skums

UZMANĪBU! Informācija par MPIC reorganizāciju!

Datums: 
01.10.2009

UZMANĪBU! Informācija par MPIC reorganizāciju!
 
Saskaņā ar 2009. gada 29. jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 509 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju” no 2009. gada 1. oktobra Medicīnas profesionālās izglītības centrs beidz pastāvēt un MPIC funkcijas pārņem vairākas citas institūcijas.
 
Pašreiz notiek Medicīnas profesionālās izglītības centra reorganizācija un no 2009. gada 1. oktobra MPIC beidz pastāvēt. MPIC funkcijas pārņem vairākas citas institūcijas.
 
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītības nozares ilgtspējīgai attīstībai" administrēšanu pārņem Veselības ministrija. Projekta realizācija netiek pārtraukta - projekts tiek turpināts.
 
Projektā strādājošo darbinieku kontaktinformāciju - adreses, tālruņus un e-pasta adreses lūdzam skatīt sadaļā Kontakti.
 
Veselības ministrija no 1. oktobra pārņem MPIC funkcijas šādās jomās:
1) rezidentūras absolventu sadale darbā valsts vai pašvaldību ārstniecības iestādēs;
2) ārstniecības personu tālākizglītības plānošana un organizēšana;

3) ārstniecības personu tālākizglītības procesa attīstība un kvalitātes nodrošināšana un novērtēšana;

4) Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” administrēšana;

5) rezidentūras finansēšana;

6) ārstniecības personu tālākizglītībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu administrēšana.

Veselības ministrijas kontaktinformācija:
Adrese: Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011;
tālrunis: 67876000; fakss: 67876002;
e-pasts: vm [at] vm [dot] gov [dot] lv (vm [at] vm [dot] gov [dot] lv);
mājas lapas adrese: www.vm.gov.lv.
 
Veselības norēķinu centrs pārņem MPIC funkcijas šādās jomās:
1. Rezidentūras finansēšana.
2. Ārstniecības personu tālākizglītībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu administrēšana.
 
Veselības norēķinu centrstiek veidots uz Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras bāzes un sāk darbu 2009. gada 1. oktobrī.
 
Veselības norēķinu centra kontaktinformācija:
Adrese: Cēsu iela 31 k-3 Rīga, LV-1012;
tālrunis: 67043709; fakss 67043701;
e-pasts voava [at] voava [dot] gov [dot] lv (voava [at] voava [dot] gov [dot] lv);
mājas lapas adrese: www.voava.gov.lv .
 
Veselības inspekcija no 1.oktobra ir pārņēmusi MPIC funkciju – ārstniecības personu (māsu, vecmāšu, ārsta palīgu (feldšeru), māsas palīgu un kosmētiķu) reģistrāciju ārstniecības personu reģistrā. Tāpat Veselības inspekcijai uzdots turpmāk realizēt ar reģistrācijas funkciju saistīto uzdevumu - ārstniecības personu kvalifikācijas pārbaudi profesionālās darbības atjaunošanai.

Veselības inspekcijas kontaktinformācija:
Adrese: Ieriķu iela 3, Rīgā, LV-1084;
tālrunis: 67819671; fakss: 67819672;
e-pasts: vi [at] vi [dot] gov [dot] lv (vi [at] vi [dot] gov [dot] lv);
mājas lapas adrese : www.vi.gov.lv.
 
Veselības ekonomikas institūts pārņem vispārējo informācijas tehnoloģiju prasmju apgūšanas nodrošināšanu veselības aprūpē strādājošām personām.
 
Veselības ekonomikas institūts tiek veidots uz Zāļu cenu valsts aģentūras bāzes un sāk darbu 2009. gada 1. oktobrī.
 
Veselības ekonomikas institūta kontaktinformācija:
Adrese: Cēsu iela 31, Rīgā, LV-1012;
tālrunis: 67876128; fakss: 67876129
e-pasts: info [at] zcva [dot] gov [dot] lv (info [at] zcva [dot] gov [dot] lv);
mājas lapas adrese: www.zca.gov.lv.

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: