ES Fondi mjas lapa Skums

Turpinās uzņemšana bezmaksas medicīnas darbinieku profesionālās darbības atjaunošanas kursos

Datums: 
25.03.2010

Turpinās uzņemšana bezmaksas medicīnas darbinieku profesionālās darbības atjaunošanas kursos

Eiropas Sociālā Fonda (ESF) finansētās medicīnas darbinieku profesionālās darbības atjaunošanas programmas ietvaros, ko īsteno Latvijas Universitāte un SIA „Mediju tilts”, jau apmācīti 250 ārstu palīgi un māsas. Plānots, ka nākamie profesionālās darbības atjaunošanas kursi sāksies šā gada aprīlī, un jau pašlaik uz tiem pieteikušies 200 interesenti. 
 
Profesionālās darbības atjaunošanas bezmaksas kursi notiek četrās programmās – māsa, ārsta palīgs, vecmāte un māsas palīgs. ESF finansēto programmu mērķis ir veicināt cilvēkresursu izglītošanu un piesaisti veselības nozarei, nodrošinot mācību procesu un atbalsta pasākumus izglītojamajiem, sekmīgai kvalifikācijas atbilstības pārbaudes nokārtošanai. Pēc kvalifikācijas atjaunošanas personām ir iespēja strādāt ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. 
 
Apmācībai var pieteikties personas, kurām ir māsas palīga, māsas, vecmātes, ārsta palīga profesionālo kvalifikāciju apliecinošs izglītības dokuments, bet kuras nav reģistrētas Ārstniecības personu reģistrā, vai arī personas, kuras ir reģistrētas ĀP reģistrā, bet nevar pārreģistrēties uz nākamajiem pieciem gadiem, jo nevar uzrādīt profesionālo pilnveidi apliecinošos dokumentus, kas apstiprina, ka persona ir uzturējusi un pilnveidojusi profesionālo kvalifikāciju. 
 
Lai pēc iespējas plašākam interesentu lokam dotu iespēju piedalīties šajās programmās, mācību process tiek nodrošināts visā Latvijas teritorijā, arī reģionos (Zemgale un Rīga, Rīgas rajons, Vidzeme, Latgale, Kurzeme).
 
Visām izglītojamajām personām, visās realizētajās programmās tiek nodrošināti bezmaksas mācību materiāli un apmācības process, kurā ietverta teorētiskā apmācība un praktiskās nodarbības. Visām izglītojamajām personām, visās realizētajās programmās tiek nodrošināts adaptācijas periods viena mēneša garumā, daudzprofilu slimnīcās adaptācijas perioda vadītāju pārraudzībā. Mācību programmas īsteno pieredzējuši attiecīgo nozaru speciālisti, labākie Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes un medicīnas koledžu mācībspēki.
 
Ārsta palīga un māsas palīga profesionālās darbības atjaunošanas kursi notiek Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā Bulduros, Vidus prospektā 36/38. Savukārt māsas un vecmātes profesionālās darbības atjaunošanas kursi notiek Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā, Rīgā, Hipokrāta ielā 2.
 
Personu uzņemšana un apmācība grupās notiks līdz 2011. gada pavasarim. Pieteikties dalībai apmācības programmās var pie apmācību organizētājiem, sīkāka informācija – www.talakizglitiba.lv vai zvanot projekta koordinatorei Ilgai Namniecei, tālr.: +371 7686515; +371 7282756, e-pasts: ilga [dot] namniece [at] medijutilts [dot] lv.

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: