ES Fondi mjas lapa Skums

Turpinās pieteikšanās finansējuma saņemšanai pieredzes apmaiņai Eiropas Savienībā

Datums: 
29.07.2011

Viena no ilgi gaidītām un nu arī sagaidītām ESF tālākizglītības projekta Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai iespējām ir Latvijas veselības aprūpē strādājošo zināšanu un prasmju apguve vai papildināšana ārpus Latvijas un/vai ārvalstu kolēģu piesaiste pēcdiploma apmācībai Latvijā – aktivitāte Pieredzes apmaiņa.

Uzreiz jāprecizē, ka ESF projekts segs tikai ceļa izdevumus ES robežās un uzturēšanās izdevumus mācību vietā līdz septiņām dienām. Ar mācību procesu saistīto izdevumu segšana ir paša pretendenta ziņā. Pieredzes apmaiņai uz ārzemēm var pieteikties fiziska persona, bet, realizējot pieredzes apmaiņu Latvijā – aicinot vieslektorus un pasniedzējus –, pieteikumu iesniegt var tikai juridiska persona.

Iesnieguma aizpildīšanas kārtība un pieteikuma veidlapa ir skatāma projekta mājas lapā. Lūdzam to skatīt ŠEIT.

Ir noteikta vienota kārtība,kādā projekta Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai pieredzes apmaiņas aktivitātei tiek izraudzīti pretendenti un organizēta viņu piedalīšanās aktivitātē, kā arī noteikta projekta plānošanas un uzraudzības komisijas ekspertu loma pretendentu atlasē pieredzes apmaiņas realizācijai.

Jāņem vērā, ka projekta aktivitāte Pieredzes apmaiņa ir paredzēta, lai dotu iespēju nozarē strādājošajiem apgūt tās zināšanas un prasmes, kuras Latvijā pašlaik nav iespējams apgūt, vai arī ir būtiski mācību procesā izmantot ārvalstu pieredzi. Viens no noteikumiem pretendentam ir prast valodu, kurā paredzētas mācības. Pēc mācību procesa beigām obligāta prasība ir pārskata iesniegšana ESF projekta realizētājam Veselības ministrijai par Pieredzes apmaiņas rezultātu.

Ja visi noteikumi, kas paredzēti pieteikumā, netiks pilnībā un laikus izpildīti, tad pretendentam ir pienākums atmaksāt visus ar šīs aktivitātes realizāciju saistītos projekta izdevumus. Iespēja pieteikties šim projektam ir ilglaicīga, un ekspertu komisija savu slēdzienu par saņemtajiem iesniegumiem sniegs visā ESF projekta realizācijas laikā atbilstoši nolikumā teiktajam. Tomēr būtu svarīgi, lai potenciālie pretendenti savus pieteikumus iesniegtu laikus, jo tas atvieglotu gan biļešu uz mācību vietu, gan viesnīcu rezervācijas iespējas vēlamajā termiņā un par optimālu cenu.

Kad aktivitātei Pieredzes apmaiņa paredzētais finansējums būs izsmelts, pieteikumi vairs netiks pieņemti. Te vietā ir teiciens, ka nav neizmantotu iespēju, ir tikai iespējas, ko mūsu vietā izmantojuši citi.

Jau 2010. gadā veicot gan profesionālo asociāciju, gan ārstniecības iestāžu vadītāju aptauju, tika saņemts apliecinājums, ka šāda iespēja izmantot citu valstu profesionāļu zināšanas un pieredzi var būtiski paaugstināt arī Latvijā strādājošo profesionalitāti. Aicinām izmantot pieredzes apmaiņas iespēju!

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: