ES Fondi mjas lapa Skums

Tiek uzsākta pieteikšanās programmā „Transfuzioloģijas māsas papildspecialitāte”

Datums: 
22.10.2010

LU P.Stradiņa medicīnas koledža ir uzsākusi pieteikšanos mācību programmā „Trasfuzioloģijas māsas papildspecialitāte”. Mācības šajā programmā ir bezmaksas, un tā tiek īstenota Eiropas sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros.
 
Pieteikšanās apmācībām tiek organizēta projekta mājas lapā www.talakizglitiba.lv, aizpildot pieteikuma anketu, vai zvanot LU P.Stradiņa medicīnas koledžas kontaktpersonai Inai Jaunslavietei pa tālruni 29350243. Pieteikties apmācībām ir iespējams līdz šā gada 3. novembrim, savukārt mācības sāksies 4. novembrī un noslēgsies 2011. gada aprīlī. Iesniedzamie dokumenti - pases kopija, diploma kopija un uzvārda maiņu apliecinošie dokumenti (ja mainīts uzvārds).
 
Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju medicīnas māsām, kurām ir sertifikāts kādā no māsu pamatspecialitātēm, pilnveidot profesionālo izglītību un iegūt transfuzioloģijas māsas papildspecialitāti. Kopējais mācību programmas kursa apjoms ir 480 stundas, no kurām 150 stundas ir teorijas nodarbības, 160 stundas - praktiskās nodarbības, pastāvīgais darbs - 90 stundas, savukārt prakse - 80 stundas.
 
Transfuzioloģijas māsas papildspecialitātes studijās iegūstamais kompetenču apjoma un teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apraksts:
- asins un asins komponentu sagatavošana sadarbībā ar attiecīgās specialitātes ārstu;
- donoru un recipientu aprūpe;
- asins komponentu transfūzija;
- sabiedrības izglītošana donoru kustības jautājumos;
- piedalīšanās autologo asiņu sagatavošanā un transfūzijā;
- asins gravitācijas ķirurģijas ārstnieciskajās procedūrās un cilmes šūnu sagatavošanā un transplantācijā, ievērojot normatīvos aktus par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai, tai skaitā kvalitātes un drošības standartu prasības.
 
Studiju laikā tiek iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas donoru un recipientu aprūpes principos, asins fizioloģijā, asins komponentos un plazmas preparātos, donoru atlasē, asins un asins komponentu, autologo asiņu un cilmes šūnu sagatavošanas tehnoloģijās un transfūzijas/reinfūzijas noteikumos, asins komponentu uzglabāšanā, transportēšanā un izplatīšanā, asins gravitācijas ķirurģijas ārstniecisko procedūru tehnoloģijās un to veikšanā, asins komponentu terapijas pamatprincipos, transfūziju reakcijās, to diagnosticēšanā un tūlītējā rīcībā, imūnhematoloģijā, kvalitātes sistēmas un hemovigilances koncepcijās, nevēlamos notikumos, par medicīniskajām ierīcēm asins un asins komponentu sagatavošanai, apstrādei, izmeklēšanai, transfūzijai/ reinfūzijai un ārstniecisko procedūru veikšanai, darba drošības jautājumos, infekciju transmisijās, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, pedagoģijas un saskarsmes pamatprincipos, profesionālās darbības juridiskajos pamatos.

Mācību norise
Mācības paredzētas ceturtdienās, piektdienās un sestdienās (2 reizes mēnesī, katru otro nedēļu) no plkst. 9:00 līdz 16:10. Apmācību norises vieta LU P.Stradiņa medicīnas koledža (Jūrmalā, Bulduros, Vidus prospektā 36/38) un Valsts Asinsdonoru centrā (Rīgā, Sēlpils ielā 6).

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: