ES Fondi mjas lapa Skums

Tiek uzsākta pieteikšanās programmā „Diabēta pacientu aprūpes māsas papildspecialitāte”

Datums: 
13.03.2012
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte ir uzsākusi pieteikšanos bezmaksas mācību programmā „Diabēta pacientu aprūpe māsas praksē” (Diabēta aprūpes māsas papildispecialitāte). Mācības šajā programmā tiek īstenotas Eiropas sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros. Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju medicīnas māsām, kurām ir sertifikāts kādā no māsu pamatspecialitātēm, pilnveidot profesionālās prasmes un iegūt diabēta pacientu aprūpes māsas papildspecialitāti.
 
Pieteikšanās apmācībām ŠEIT, aizpildot pieteikuma anketu. Pieteikties apmācībām ir iespējams līdz šā gada 20. aprīlim, savukārt mācības sāksies 7. maijā un noslēgsies 2012. gada decembrī.
 
Iesniedzamie dokumenti:
 • pases kopija,
 • diploma kopija
 • uzvārda maiņu apliecinošie dokumenti (ja mainīts uzvārds).
Kopējais mācību programmas kursa apjoms ir 480 stundas, no kurām 240 stundas ir teorijas nodarbības, 240 stundas - praktiskās nodarbības.
 
Mācības paredzētas pēc grafika no plkst. 9:00 līdz 16:10. Apmācību norises vieta: Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte (Rīgā, Šarlotes ielā 1a) un LU Rīgas Medicīnas koledža (Rīgā, Hipokrāta ielā 2).
 
Apmācību programmas uzdevumi:
 • jaunāko klīnisko un citu zinātnisko pētījumu rezultātu iedzīvināšana ikdienas praksē;
 • zinātniski pamatotu, uz pierādījumiem balstītu diabēta pacientu izglītošanas standartu veidošana un praktiskās pielietošanas nodrošināšana;
 • plānveidīgas un sistemātiskas izglītošanas un praktisko iemaņu apgūšanas programmu atbalstīšana veselības aprūpes speciālistiem;
 • visiem diabēta pacientiem vienlīdzīgas augstas kvalitātes izglītošanas un aprūpes pieejamības nodrošināšana.
 Apgūstot profesionālās pilnveides programmu klausītāji:
 • izpratīs savus resursus mūžizglītības attīstības kontekstā, diabēta aprūpes māsas nozīmi cukura diabēta pacientu aprūpē un izglītošanā;
 • izpratīs cukura diabēta pacientu izglītošanas vajadzības, spēs organizēt, plānot un realizēt izglītošanās procesu;
 • apgūs zināšanas un praktiskās iemaņas par cukura diabēta patoģenēzi, diētas terapiju, orālajiem antidiabētiskajiem līdzekļiem, insulīnterapiju, akūtajām un vēlīnajām cukura diabēta komplikācijām, diabēta kontroli un paškontroli;
 • pratīs veikt zinātniskās literatūras un savas praktiskās darbības analīzi, pārzinās pētniecības metodes.

Teksta izmērs:

 • Decrease
 • Normal
 • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: