ES Fondi mjas lapa Skums

Tiek uzsākta pieteikšanās programmā „Diabēta aprūpes māsas papildspecialitāte”

Datums: 
08.11.2010

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža ir uzsākusi pieteikšanos mācību programmā „Diabēta aprūpes māsas papildspecialitāte”. Mācības šajā programmā ir bezmaksas, un tā tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros.
 
Pieteikšanās apmācībām tiek organizēta projekta mājas lapā www.talakizglitiba.lv, aizpildot pieteikuma anketu vai zvanot LU Rīgas Medicīnas koledžas Tālākizglītības daļas vadītājai Janai Ankravai pa tālr. 67042825.
 
Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju medicīnas māsām, kurām ir sertifikāts kādā no māsu pamatspecialitātēm, pilnveidot profesionālās prasmes un iegūt diabēta aprūpes māsas papildspecialitāti. Kopējais mācību programmas kursa apjoms ir 480 stundas, no kurām 168 stundas ir teorijas nodarbības, 240 stundas - praktiskās nodarbības, savukārt pastāvīgais darbs - 72 stundas.
 
Kopumā iespējams pieteikties divām apmācību grupām - pirmajai (kas mācības uzsāks šā gada 6. decembrī) var pieteikties līdz šā gada 5. decembrim, savukārt otrajai (mācības sāksies 2011. gada 1. februārī) - līdz 2011. gada 30. martam. Mācības tiek organizētas 6 mēnešu garumā divas reizes mēnesī, katru otro nedēļu; vienā nedēļā - teorija, savukārt otrajā - prakse.
 
Iesniedzamie dokumenti - pases kopija, diploma kopija un uzvārda maiņu apliecinošie dokumenti (ja mainīts uzvārds).
 
Apmācību programmas uzdevumi:
- jaunāko klīnisko un citu zinātnisko pētījumu rezultātu iedzīvināšana ikdienas praksē;
- zinātniski pamatotu, uz pierādījumiem balstītu diabēta pacientu izglītošanas standartu veidošana un praktiskās pielietošanas nodrošināšana;
- plānveidīgas un sistemātiskas izglītošanas un praktisko iemaņu apgūšanas programmu atbalstīšana veselības aprūpes speciālistiem;
- visiem diabēta pacientiem vienlīdzīgas augstas kvalitātes izglītošanas un aprūpes pieejamības nodrošināšana.
 
Apgūstot profesionālās pilnveides programmu klausītāji:
- izpratīs savus resursus mūžizglītības attīstības kontekstā, diabēta aprūpes māsas nozīmi cukura diabēta pacientu aprūpē un izglītošanā;
- izpratīs cukura diabēta pacientu izglītošanas vajadzības, spēs organizēt, plānot un realizēt izglītošanās procesu;
- apgūs zināšanas un praktiskās iemaņas par cukura diabēta patoģenēzi, diētas terapiju, orālajiem antidiabētiskajiem līdzekļiem, insulīnterapiju, akūtajām un vēlīnajām cukura diabēta komplikācijām, diabēta kontroli un paškontroli;
- pratīs veikt zinātniskās literatūras un savas praktiskās darbības analīzi, pārzinās pētniecības metodes.
 
Apmācību norises vieta: teorija - Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā (Rīgā, Hipokrāta ielā 2), prakse - apmācāmo pamatdarba vietā.

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: