ES Fondi mjas lapa Skums

Tiek uzsākta pieteikšanās medicīnas māsu pamatspecialitāšu studijām

Datums: 
02.11.2012

ESF līdzfinansētā projekta „Veselības aprūpes veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros ir izsludināta pieteikšanas studijām sešām medicīnas māsu pamatespecialitātēm:
 • Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa,
 • Bērnu aprūpes māsa,
 • Internās aprūpes māsa,
 • Ķirurģiskās aprūpes māsa,
 • Ambulatorās aprūpes māsa,
 • Operāciju māsa.
Studijām var pieteikties ārstniecības personas, kuras līdz 2004. gadam ir ieguvušas kvalifikāciju „māsa”.
 
Studiju ilgums - 2 gadi.
 
Programmu apguves rezultātā māsas iegūs 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību un attiecīgo māsas pamatspecialitāti.
 
PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA
 
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža īsteno mācības šādās programmās:
 • „Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas pamatspecialitāte”;
 • „Bērnu aprūpes māsas pamatspecialitāte”;
 • „Internās aprūpes māsas pamatspecialitāte” (2 grupas: 20 vietas – Rīgā, 40 vietas – Daugavpilī);
 • „Ķirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitāte”.
DOKUMENTU PIEŅEMŠANA
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā, Rīgā, Hipokrāta ielā 1, 211.kabinetā
No 5. līdz 23. novembrim (darba dienās no 10.00 – 12.00 un 13.30 – 16.00) (Reflektanta nodeva nav jāmaksā).
Studiju līguma slēgšana 26.11.-28.11.2012.
Imatrikulācija – 29.11.2012.
Studiju uzsākšana – 30.11.2012.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Vidējo - atestāts ar pielikumu un vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments - diploms ar diploma pielikumu (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu);
2. Pase (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu);
3. Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra apliecība (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu), ar norādi, ka ir tiesīga praktizēt profesijā: māsa;
4. 2 foto (3x4 cm);        
5. Dokumenti, kuri apliecina uzvārda vai vārda maiņu (piem., laulības apliecība) – ja nepieciešams (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu);
6. Izziņa no veselības aprūpes iestādes darba devēja, kurā reflektants veic savu profesionālo darbību. 

Papildus informācija - www.rmkoledza.lu.lv 
vai pa tālr. +371 67840743 (Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnsa koledžas studiju daļa)

Kontaktpersonas:
Rūta Bogdanova – LU RMK direktores vietniece; tālr. 67840746
Maruta Šiliņa – LU RMK studiju programmas „Māszinības” vadītāja;  tālr. 67840746
 

 
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža īsteno mācības šādās programmās:
 • „Ambulatorās aprūpes māsas pamatspecialitāte”
 • „Operāciju māsas pamatspecialitāte”
DOKUMENTU PIEŅEMŠANA
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā, Jūrmalā, Bulduros,
Vidus prospektā 36/38, 203. kabinetā
No 12. līdz 28. novembrim (darba dienās no 9:00-15:00), iepriekš piesakoties pa telefonu 29350243. (Kontaktpersona  Ina Jaunslaviete, e-pasts: ijaunslaviete [at] gmail [dot] com)
Studiju uzsākšana - 07.12.2012.
 
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

1. Vidējo izglītību apliecinošā dokumenta (atestāta) un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālus).
2. Vidējās profesionālās izglītības diploma kopija un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālus).
3. Pases kopija (uzrādot oriģinālu).
4. Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra apliecības (ar norādi, ka ir tiesīga praktizēt profesijā - māsa) kopija (uzrādot oriģinālu).
5. Uzvārda maiņas gadījumā - laulības apliecības kopija vai izziņa par uzvārda maiņu (uzrādot oriģinālu).
6. Valsts valodas prasmes apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) - ja attiecināma.
7. 2 foto (3x4 cm).
 
UZMANĪBU!
 
Aicinām pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits stingri ierobežots!

Teksta izmērs:

 • Decrease
 • Normal
 • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: