ES Fondi mjas lapa Skums

Sākas uzņemšana māsu pamatspecialitāšu iegūšanai 2013. un 2014. gadā

Datums: 
14.08.2013
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte ESF projekta ietvaros uzsākusi studentu uzņemšanu profesionālā bakalaura studiju programmā “Māszinības” māsu pamatspecialitāšu iegūšanai 2013. un 2014. gadā

Studenti tiek uzņemti šādās pamatspecialitātēs:
- "Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas pamatspecialitāte" (60 personas)
- "Bērnu aprūpes māsas pamatspecialitāte" (50 personas)
- "Internās aprūpes māsas pamatspecialitāte" (90 personas)

Mērķauditorija:
 Māsas, kuras ir ieguvušas māsas kvalifikāciju (iegūta 1. līmeņa  augstākā profesionālā izglītība 120 KP apjomā ) un kurām ir tiesības veikt profesionālo darbību māsas profesijā.
 
Iesniedzamie dokumenti:
  • pases kopija (jāuzrāda oriģināls);
  • iepriekšējo izglītību apliecinošo dokumentu un to pielikumu kopijas (jāuzrāda oriģināli);
  • māsas reģistrācijas  apliecības kopija (jāuzrāda oriģināls);
  • māsas sertifikāta kopija, ja tāds ir (jāuzrāda oriģināls);
  • dokumenta, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu  kopija, ja tāds ir (jāuzrāda oriģināls).
 
Dokumentu iesniegšana:
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē,  Raiņa bulvārī  19 – 109. kab, Rīgā
 
19. augusts
12:00 -19:00
21. augusts
9:30-12:00 un 13:00 -16:30
22. augusts
9:30-12:00 un 13:00 -16:30
23. augusts
10:00-13:00 un 14:00 -18:00
24. augusts
9:30-14:00
 
 
 
 
 
 


Vairāk par uzņemšanu varatiespējams uzzināt www.lu.lv vai interesējoties pie LU MF kontaktpersonas Anitas Jankovskas, tālr.: +371 67370650, e-pasts: anita [dot] jankovska [at] lu [dot] lv
 
Uzmanību! Projekta ietvaros finansējums tiek piešķirts māsas pamatspecialitātes apguvei un projekts nefinansē atkārtotu tādas pašas pamatspecialitātes apguvi.

Par studiju iespējām citās māsu pamatspecialitātēs informācija tiks ievietota tuvākajā laikā.Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: