ES Fondi mjas lapa Skums

Projekta pirmajā posmā apmācīti 28 tūkstoši Latvijas medicīnas nozares darbinieku

Datums: 
16.11.2011

Ir noslēdzies Veselības ministrijas īstenotā un ESF līdzfinansētā veselības aprūpē strādājošo tālākizglītības projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” pirmais posms. Kopš 2008. gada oktobra projekta ietvaros dažādās programmās ir apmācīti 28 tūkstoši dažādu specialitāšu veselības aprūpes nozares darbinieku. Projekts tiek turpināts, sākot īstenot apmācību programmu otro posmu, kas tiks realizēts līdz 2013. gada septembrim.
 
„Projekta pirmā posma rezultātus vērtējam pozitīvi - esam apmācījuši turpat 28 tūkstošus personu, kas ir ievērojami vairāk, nekā sākotnēji plānotie 25 tūkstoši, turklāt, tas ir paveikts, iekļaujoties plānotajos projekta budžeta līdzekļos. Medicīnas nozares personāla līdzšinējā aktivitāte un gatavība iesaistīties projekta piedāvātajās apmācību programmās rāda, ka strādājam pareizā virzienā,” uzsver Veselības ministrijas īstenotā projekta atbildīgā persona Kristīne Grāvīte.
 
Projekta pirmajā posmā tika īstenotas vairāk nekā 80 dažādas izglītības programmas - gan personāla profesionālo, gan vispārēji zināšanu un prasmju pilnveidei, pārkvalifikācijai, medicīnas māsas pamatspecialitātes un papildspecialitātes iegūšanai un pieredzes apmaiņai ES ietvaros. Tāpat projekta pirmajā posmā tika īstenotas četras personāla kvalifikācijas atjaunošanas programmas, kuru ietvaros kvalifikāciju atjaunoja un iespēju atgriezties darbā medicīnas nozarē ieguva 1,2 tūkstoši ārstu palīgu, medicīnas māsu, māsu palīgu un vecmāšu.
 
Pieprasītākās programmas līdz šim ir bijušas personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveides, personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveides, kā arī pārkvalifikācijas programmas, kurās ir apmācīti vairāk par 80% no projekta plānotā apmācāmo skaita.
 
Arī projekta otrajā posmā Latvijas veselības aprūpes darbiniekiem tiks piedāvātas personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveides un profesionālo zināšanu un prasmju pilnveides programmas, iekļaujot gan jaunas apmācību programmu tēmas, gan atkārtojot pirmā posma pieprasītākās programmas. Būs pieejamas arī personāla profesionālās darbības atjaunošanas un personāla pieredzes apmaiņas programmās. Kopumā līdz 2013. gada septembrim projekta ietvaros plānots apmācīt vēl vismaz 7,5 tūkstošus Latvijas veselības aprūpes nozares darbinieku.
 
Projekta kopējais budžets ir Ls 10 200 851.75, no kuriem 85% ir piesaistīti no Eiropas Sociālā fonda, bet 15% veido valsts budžeta līdzfinansējums. Projekta pirmajam posmam noslēdzoties, ir apgūti 60.65% projekta finansējuma.

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: