ES Fondi mjas lapa Skums

Piedāvā iespējas bez maksas apgūt medicīnas māsu pamatspecialitātes

Datums: 
12.09.2011

ESF tālākizglītības projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”ietvaros medicīnas māsām tiek piedāvāta iespēja bez maksas apgūt kādu no 7 māsu pamatspecialitātēm. Studijas organizē Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte.

Latvijas Universitāte uzņem studentus šādās māsu pamatspecialitāšu studiju programmās:
- anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa,
- bērnu aprūpes māsas;
- internās aprūpes māsa.

Rīgas Stradiņa universitāte uzņem studentus šādu māsu pamatspecialitāšu apguvei:
- ambulatorās aprūpes māsa,
- garīgās veselības aprūpes māsa,
- ķirurģiskās aprūpes māsa,
- operāciju māsa.

Mācību ilgums minētajās studiju programmās ir 1 gads pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības dokumenta iegūšanas, vai 2 gadi pēc profesionālās vidējās izglītības dokumenta iegūšanas. Mācību mērķis ir nodrošināt māsu tālākizglītību kādā no normatīvajos aktos noteiktajām māsas pamatspecialitātēm. Pēc izglītības programmas apguves māsām tiks izsniegts augstākās izglītības diploms.

Projekta ietvaros finansējums tiek piešķirts māsas pamatspecialitātes apguvei un projekts nefinansē atkārtotu tādas pašas pamatspecialitātes apguvi.

Māsām, kuras projekta ietvaros ir apguvušas kādu no pamatspecialitātēm, ir iespēja par projekta finansējumu iegūt citu piedāvāto pamatspecialitāti.

Informācija par pieteikšanos Latvijas Universitātē
Iesniedzamie dokumenti:
- pieteikuma veidlapa (aizpildāma uz vietas);
- pases kopija (jāuzrāda oriģināls);
- iepriekšējo izglītību apliecinošo dokumentu un to pielikumu kopijas (jāuzrāda oriģināls);
- ārstniecības personas (māsas) reģistra apliecības kopija (jāuzrāda oriģināls);
- māsas sertifikāta, ja tāds ir, kopija (jāuzrāda oriģināls);
- izziņa (vai izziņas, vai citi apliecinošie dokumenti) no darba devēja, kas apliecina profesionālo pieredzi māsas profesijā par pēdējiem 10 gadiem.

Dokumentu iesniegšana:
Māszinību profesionālajā bakalaura studiju programmā: Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē, Šarlotes ielā 1a, Rīgā
12. septembris
10:00-12:00 un 13:00 -16:00
13. septembris
10:00-12:00 un 13:00 -16:00
22. septembris
10:00-12:00 un 13:00 -16:00
23. septembris
10:00-12:00 un 13:00 -16:00
26. septembris
10:00-12:00 un 13:00 -16:00
27. septembris
10:00-12:00 un 13:00 -16:00
28. septembris
10:00-12:00 un 13:00 -16:00
29. septembris
10:00-12:00 un 13:00 -16:00
30. septembris
10:00-12:00 un 13:00 -16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daugavpilī - informācija sekos
 
Māszinības pirmā līmeņa profesionālā augstākā studiju programmā: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā, Hipokrāta ielā 1, Rīgā
13. septembris
10:00-16:00
14. septembris
10:00-16:00
15. septembris
10:00-16:00
21. septembris
10:00-16:00
22. septembris
10:00-16:00
23. septembris
10:00-16:00
26. septembris
10:00-16:00
27. septembris
10:00-16:00
28. septembris
10:00-16:00
29. septembris
10:00-16:00
30. septembris
10:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piezīme: Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem personas uzvārds (vārds) atšķiras no pašreizējā, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība.
 
Vairāk par uzņemšanu varat uzzināt www.lu.lv vai interesējoties pie LU MF Māszinību studiju programmu sekretāres Mairas Zariņas, tālr.: +371 67370642, e-pasts: maira [dot] zarina [at] lu [dot] lv.

Informācija par pieteikšanos Rīgas Stradiņa universitātē

Iesniedzamie dokumenti:
- reflektanta anketa (uz veidlapas);
- pases kopija, oriģināls - jāuzrāda;
- viena fotokartīte (3x4 cm);
- atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda);
- atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts” kopija (oriģināls jāuzrāda);
- diploma par profesionālo vidējo izglītību (medicīnas skolas diploms) māsas profesijā - kopija (oriģināls - jāuzrāda) un diploma pielikuma - sekmju izraksta - kopija (oriģināls - jāuzrāda); vai diploma par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (medicīnas koledžas vai universitātes diploms) vai bakalaura diploma kopija (oriģināls - jāuzrāda) un diploma pielikuma kopija (oriģināls - jāuzrāda);
- jebkuras citas augstākās izglītības dokumentu kopijas (koledžas, bakalaura, maģistra diplomu kopijas un pielikumu kopijas);
- LR Ārstniecības personu reģistra apliecības (māsu reģistrs) kopija (ja ir);
- ārstniecības personas sertifikāta kopija (kādā no māsu pamatspecialitātēm, ja ir);
- izziņa (vai izziņas, vai citi apliecinošie dokumenti) no darba devēja, kas apliecina profesionālo pieredzi māsas profesijā par pēdējiem 10 gadiem;
- okumentu iesniegšanas procesā reflektanta pienākums ir aizpildīt ESF studējošā uzskaites formu (uz vietas);
- dokumenta par uzvārda maiņu kopija (ja ir).
 
Dokumentu iesniegšana:
Māszinību akadēmiskajā skolā, J.Asara ielā 5 (ieeja no Tallinas/J.Asara stūra), Rīgā:
Pirmdiena
12. septembris
10:00-16:00
Otrdiena
13. septembris
12:00-16:00
Trešdiena
14. septembris
10:00-16:00
Ceturtdiena
15. septembris
10:00-16:00
Otrdiena
20. septembris
12:00-16:00
Trešdiena
21. septembris
10:00-16:00
Ceturtdiena
22. septembris
10:00-16:00
Piektdiena
23. septembris
10:00-15:00
Pirmdiena
26. septembris
10:00-16:00
Otrdiena
27. septembris
10:00-16:00
Trešdiena
28. septembris
10:00-16:00
Ceturtdiena
29. septembris
10:00-15:00
Piektdiena
30. septembris
10:00-15:00
 
Uzmanību! Pieteikšanās Rīgā pagarināta līdz 6. oktobrim.

Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiālē: Riņķu ielā 24/26 no 20. septembra līdz 17. oktobrim (darba dienās) no 9.00 - 16.00 pie lietvedes Evitas Jaures lietvedībā, tālr. 63442119).
 
Reflektanta nodeva nav jāmaksā.
 
Vairāk par uzņemšanu varat uzzināt www.rsu.lv vai zvanot pa tālr. 67378321.
 
Reflektantiem ne Latvijas Universitātē ne Rīgas Stradiņa universitātē nodeva nav jāmaksā.

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: