ES Fondi mjas lapa Skums

Par medicīnas māsu augstākās izglītības diplomiem

Datums: 
26.01.2011

Šā gada 26. janvārī laikraksta Telegraf publikācijā Medmāsas mācījušās velti tiek pausta informācija, ka vairāk nekā 1200 medmāsas, kas par Eiropas Sociāla fonda līdzekļiem studē Latvijas Universitātē un Rīgas Stradiņa Universitātē, var palikt bez augstākās izglītības diploma, jo studiju programmas nav akreditētas. LR Veselības ministrija (VM) uzsver, ka publikācijā paustā informācija ir neprecīza un maldinoša.

2009. gada augustā Eiropas Sociālā fonda projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītības nozares ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros tika uzsākta apmācību programmu īstenošana māsu pamatspecialitāšu ieguvei. Programmu īstenotāji ir Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte. Programmas mērķa grupa ir kvalificētas māsas, kurām nepieciešams iegūt kādu no valstī noteiktajām māsas pamatspecialitātēm, piemēram, bērnu aprūpes māsa, ambulatorās aprūpes māsa u.c.

Par programmu īstenošanu starp VM un abām augstskolām ir noslēgti līgumi, kas paredz pēc programmu apguves izglītojamām personām izsniegt augstākās izglītības diplomu. Minētās saistības izpildi augstskolas ir uzņēmušās ar studējošiem noslēgtajos līgumos.

VM kā projekta administrētājs uzrauga minēto līgumu izpildi un apliecina, ka līgumos paredzēto saistību izpilde tiek nodrošināta atbilstoši līguma nosacījumiem.

Turklāt VM noraida pārmetumus par to, ka apmācības tiek īstenotas neakreditētās programmās un uzsver, ka pēc apmācību programmas realizācijas, studējošās māsas iegūs augstāko izglītību apliecinošu diplomu, kas iegūts akreditētās studiju programmās.

Tāpat arī Latvijas Māsu asociācija un Latvijas Ārstu biedrība ir atzinīgi novērtējušas gan studiju programmas, gan to realizāciju, un ir norādījusi, ka apgūto programmu rezultātā iegūtie diplomi būs pamats māsu sertifikācijai attiecīgajā specialitātē. 

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: