ES Fondi mjas lapa Skums

NMP profesionāļiem iespējas pieteikties jaunajā programmā "Aktualitātes neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā"

Datums: 
23.05.2013
NMP profesionāļiem iespējas pieteikties jaunajā programmā "Aktualitātes neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā", ko īsteno Latvijas Ārstu biedrība un Nacionālais sabiedrības veselības institūts.

Programmas mērķauditorija ir NMP dienesta un stacionāro ārstniecības iestāžu NMP nodaļu ārstniecības personas.

Programmas mērķis:
 pilnveidot neatliekamās medicīnas profesionāļu (ārstiem, ārsta palīgiem, māsām), kuri ikdienā strādā ar kritiskiem pacientiem zināšanas un prasmes.

Apmācību ilgums ir 4 dienas - kopumā 32 stundas, no kurām teorija 12 stundas, bet prakse - 20 stundu apjomā. Programmas klausītāji iegūst 32 kredītpunktus.

UZMANĪBU!
Apmācību grupas tiek komplektētas caur NMPD personāla speciālistiem. Uzņemšanas nodaļas ārstniecības personas aicinām izvēlēties mācību norises datumus un pieteikties  datu bāzē šeit http://lab.netcard.lv

Mācību laikā izglītojamie uzlabos un papildinās zināšanas un praktiskās iemaņas palīdzības sniegšanā pacientiem ar asinsrites apstāšanos un pēcreanimācijas sindromu visās vecuma grupās, uzlabos profesionālās kompetences, sniedzot palīdzību pacientiem ar smagu traumu, akūtu insultu, aortas disekciju, akūtu koronāro sindromu, plaušu artērijas tromboemboliju, akūtu ar grūtniecību saistītu patoloģiju.

Lekciju laikā tiks aktualizēti  būtiski ar ikdienas darbu saistīti jautājumi, bet īpaši svarīgi praktizējošiem neatliekamās medicīnas profesionāļiem ir  uzdevumu risināšana komandā, kuras laikā izglītojamie pielietos teorētiskās zināšanas un demonstrēs praktiskās iemaņas strādājot ar kritiski slimiem pacientiem.


Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: