ES Fondi mjas lapa Skums

Medicīnas fakultāte jūlijā uzsāk dokumentu pieņemšanu bezmaksas studiju turpināšanai māszinībās

Datums: 
05.07.2010
Medicīnas fakultāte jūlijā uzsāk dokumentu pieņemšanu bezmaksas studiju turpināšanai māszinībās
Eiropas Sociālā Fonda (ESF) veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības projekta ietvaros Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte (LU MF) šā gada 5. jūlijā uzsāks dokumentu pieņemšanu Māszinību profesionālajā bakalaura studiju programmā trīs māsu pamatspecialitātēs personām ar augstāko izglītību. Studiju ilgums – 1 gads. Studijas finansē ESF, un tās ir bezmaksas.  

Studijas uzsākt var personas, kurām ir 1. līmeņa profesionālā augstākā jeb koledžas izglītība ar kvalifikāciju māsa vai ārsta palīgs, vai vecmāte (ar māsas reģistru), vai veselības zinātņu bakalaura vai maģistra grāds māszinībās. 
 
Dokumentu pieņemšana LU Medicīnas fakultātē Šarlotes ielā 1a sāksies 5. jūlijā un ilgs līdz 16. jūlijam. Studijām pieteikties varēs katru darba dienu no plkst. 9.30 līdz 16.30. Vairāk par uzņemšanu varat uzzināt www.lu.lv vai interesējoties pie LU MF kontaktpersonas Daces Čupovas, tālr.: +371 67370665, e-pasts: dace [dot] cupova [at] lu [dot] lv (dace [dot] cupova [at] lu [dot] lv).

Programmas mērķis ir nodrošināt māsas profesionālās pamatizglītības turpinājumu, iegūstot augstāko izglītību un apgūstot kādu no māsas pamatspecialitātēm „Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas pamatspecialitāte”; ,,Bērnu aprūpes māsas pamatspecialitāte” un ,,Internās aprūpes māsas pamatspecialitāte”.. Studiju programma ir akreditēta, un pēc veiksmīgas tās pabeigšanas tiks izsniegts Latvijas Universitātes diploms, kas apliecina profesionālā bakalaura grāda veselības aprūpē un māszinību speciālista profesionālās kvalifikācijas iegūšanu.

Iesniedzamie dokumenti:
  • pieteikuma veidlapa (aizpildāma uz vietas);
  • pases kopija (jāuzrāda oriģināls);
  • iepriekšējo izglītību apliecinošo dokumentu un to pielikumu kopijas (jāuzrāda oriģināls);
  • ārstniecības personas (māsas) reģistrācijas apliecības kopija (jāuzrāda oriģināls);
  • māsas sertifikāta, ja tāds ir, kopija (jāuzrāda oriģināls).    
Piezīme: ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem personas uzvārds (vārds) atšķiras no pašreizējā, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība.

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: