ES Fondi mjas lapa Skums

Māsu prakse Daugavpils reģionālajā slimnīcā

Datums: 
31.01.2011

Šī gada 28.janvārī Eiropas sociālā fonda projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” eksperti Pēteris Apinis (Latvijas Ārstu biedrība), Kamena Kaidaka (Latvijas Ārstu biedrība) un Jolanta Zālīte (Latvijas Māsu asociācija) apmeklēja Daugavpils reģionālo slimnīcu, lai vērtētu prakses gaitu Latvijas Universitātes realizētajās anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsu un internās aprūpes māsu pamatspecialitāšu izglītības programmās.

Daugavpils reģionālā slimnīca nodrošina pieredzes, zināšanu un praktisko iemaņu apgūšanu 96 pamatspecialitāšu programmās studējošām māsām gan ar iepriekšējo koledžas līmeņa izglītību, gan vidējo profesionālo izglītību. Visas prakšu vadītājas ir māsas ar bakalaura līmeņa izglītību, sertifikātiem anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsu un internās aprūpes māsu specialitātēs, kā arī daudzu gadu praktiskā darba pieredzi specialitātē.

Prakses norises process ir precīzi saplānots, ņemot vērā studējošo individuālās iespējas, jo vairums studējošo ikdienā nodrošina pacientu aprūpi, strādājot dažādās Daugavpils reģionālās slimnīcas nodaļās. Kā savu prakses vietu Daugavpils slimnīcu ir izvēlējušās arī māsas, kas strādā novada bērnudārzos un skolās, sociālās aprūpes iestādēs, ģimenes ārstu praksēs un poliklīnikās. Šīm kolēģēm slimnīca nodrošina individuālu pieeju prakses procesam, nodrošina ārstniecībā un aprūpē pielietojamo tehnoloģiju apgūšanu, iepazīšanos ar mūsdienīgām diagnostikas iespējām, māsu darba un aprūpes specifiku stacionārā.

Slimnīcas valdes priekšsēdētājs Aivars Zdanovskis un galvenā māsa Irina Balode atzīmē, ka pamatspecialitāšu programmu apguve ir būtiski paaugstinājusi studējošo māsu teorētiskās zināšanas, bet prakses process slimnīcā ir laba iespēja māsām iegūt jaunu pieredzi dažādās stacionāra nodaļās, tādējādi paaugstinot arī Daugavpils slimnīcas intelektuālo un profesionālo kapacitāti. Administrācijas pārstāvji atzinīgi vērtē sadarbību ar Latvijas Universitāti māsu izglītības jautājumos.

Vērtējot prakses norisi, Eiropas Sociālā fonda projekta eksperti ir atzinuši, ka Daugavpils slimnīcā māsu prakse tiek organizēta atbilstoši izglītības programmai un prakses dokumentācijai un nodrošina māsas pamatspecialitātei atbilstošu kompetenču apguvi.
 
Sagatavoja Kamena Kaidaka,
projekta eksperte

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: