ES Fondi mjas lapa Skums

LU Medicīnas fakultāte uzņems jaunus studentus bezmaksas māszinības studijās

Datums: 
07.04.2010

LU Medicīnas fakultāte uzņems jaunus studentus bezmaksas māszinības studijās

Eiropas Sociālā Fonda (ESF) veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības projekta ietvaros Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte (LU MF) jūlijā uzsāks dokumentu pieņemšanu viengadīgajā māszinību profesionālajā bakalaura studiju programmā trīs māsu pamatspecialitātēs. Studijas finansē ESF, un tās ir bezmaksas.
 
Programmas mērķis ir nodrošināt māsas profesionālās pamatizglītības turpinājumu, iegūstot augstāko izglītību un apgūstot kādu no māsas pamatspecialitātēm. Studiju programma ir akreditēta un pēc veiksmīgas tās pabeigšanas tiks izsniegts Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes diploms, kas apliecina profesionālā bakalaura grāda veselības aprūpē un māszinību speciālista profesionālā kvalifikācijas iegūšanu. LU MF piedāvā izvēlēties sekojošas pamatspecialitātes: „Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas pamatspecialitāte; ,,Bērnu aprūpes māsas pamatspecialitāte” un ,,Internās aprūpes māsas pamatspecialitāte”.
 
Viengadīgajā studiju programmā tiks uzņemtas personas, kurām ir 1. līmeņa profesionālā augstākā jeb koledžas izglītība ar kvalifikāciju „māsa” vai „ārsta palīgs” (ar māsas reģistru) vai veselības zinātņu bakalaura vai maģistra grāds māszinībās. 
 
Uzņemšanu plānots sākt jūlijā. Lai uzzinātu par dokumentu pieņemšanas laikiem un vietu, sekojiet līdzi jaunākajai informācijai www.lu.lv vai interesējaties pie LU MF izpilddirektores Guntas Mežakungas, tālr.: 67370678, e-pasts: gvc [at] lanet [dot] lv
 
Iesniedzamie dokumenti:
  • pieteikuma veidlapa (aizpildāma uz vietas)
  • pases kopija (jāuzrāda oriģināls);
  • iepriekšējo izglītību apliecinošo dokumentu un to pielikumu kopijas (jāuzrāda oriģināls);
  • ārstniecības personas (māsas) reģistrācijas apliecības kopija (jāuzrāda oriģināls);
  • Māsas sertifikāta, ja tāds ir, kopija (jāuzrāda oriģināls).    
Piezīme: Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem personas uzvārds (vārds) atšķiras no pašreizējā, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība.

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: