ES Fondi mjas lapa Skums

Liela interese par medicīnas studijām Latvijas Universitātē

Datums: 
06.08.2009

Liela interese par medicīnas studijām Latvijas Universitātē
 
Lielu studēt gribētāju interesi izraisījusi Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes (LU MF) piedāvātā Eiropas Sociālā Fonda (ESF) finansētā Māszinības bakalaura studiju programma trīs māsu pamatspecialitātēs. Lai gan pieteikties studijām vēl var līdz 14. augustam, jau pašlaik saņemti 1463 pieteikumi no visiem Latvijas reģioniem, tai skaitā 432 pieteikumi Daugavpils filiālē un 29 - Valkas filiālē.    
 
„Šogad Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte var lepoties ne tikai ar rekordlielu pieteikumu skaitu ārstniecības profesionālās augstākās izglītības un farmācijas bakalaura programmās, kurās jau pašlaik notiek reģistrēšanās studijām, bet arī māszinības bakalaura programmā, kas tiek finansēta no ESF līdzekļiem un ir bez maksas. Lielais studēt gribētāju skaits ir labākais novērtējums mūsu darbam un apliecina fakultātes sniegtās izglītības kvalitāti un starptautisko konkurētspēju,” uzskata LU MF dekāne prof. Ingrīda Rumba-Rozenfelde.  
 
I.Rumba-Rozenfelde arī uzsver: „Šogad uzņemšanas komisijai bija iespēja izvēlēties labākos no labākajiem, jo pieteikumus studijām iesniedza jaunieši ar izcilām sekmēm, kuri studijas LU Medicīnas fakultātē izvēlējušies ļoti pārdomāti un mērķtiecīgi. Daudzi no viņiem studijas tikai uzsākot, jau interesējušies par iespējām pēc to pabeigšanas turpināt studijas LU MF maģistrantūrā, doktorantūrā un rezidentūrā.”
 
Māszinības bakalaura programmas ietvaros tiek piedāvāta bezmaksas studijas un prakse šādās specialitātēs: „Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas pamatspecialitāte; ,,Bērnu aprūpes māsas pamatspecialitāte” un ,,Internās aprūpes māsas pamatspecialitāte”.
 
Ārstniecības personas, kuras ir ieguvušas māsas kvalifikāciju un kurām ir tiesības veikt profesionālo darbību māsas profesijā, līdz šā gada 14. augustam var pieteikties studijām LU Medicīnas fakultātē, Šarlotes ielā 1a, katru darba dienu no plkst. 10.00 – 16.00. Sīkāka informācija, darba laiki un iesniedzamo dokumentu saraksts - www.lu.lv/gribustudet. Reflektantiem, kas iesniedz dokumentus studiju turpināšanai, reģistrācijas maksa nav jāmaksā.

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: