ES Fondi mjas lapa Skums

Informatīvie semināri par projekta aktivitātēm un apmācību programmām

Datums: 
25.08.2009
 

Informatīvie semināri par projekta aktivitātēm un apmācību programmām

Īstenojot veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības projektu „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”, šā gada 21. augustā Daugavpilī notika informatīvs seminārs par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm un jautājumiem, kas saistīti ar apmācību programmu realizāciju. Šādi semināri septembrī notiks arī Liepājā un Valmierā.

Uz semināru, kas norisinājās Daugavpilī, tika aicināti veselības aprūpes nozarē strādājošie speciālisti no Latgales reģiona ārstniecības iestādēm, un pasākumā piedalījās vairāk nekā 50 interesentu.

Semināra ietvaros projekta administrēšanas daļas vadītāja Ilona Herca sniedza informāciju par projekta aktivitātēm un norisi, kā arī iepazīstināja klātesošos ar apmācību programmu izstrādātājiem un realizētājiem. Projekta eksperte, Latvijas Māsu asociācijas prezidente Jolanta Zālīte, pastāstīja par projekta ietekmi uz māsu tālākizglītību, īpaši akcentējot iespējas, ko, iesaistoties projekta piedāvātājās apmācībās, iegūst nozarē strādājošie, – bezmaksas izglītības iespējas, plašs apmācību programmu klāsts un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas.

Par apmācību programmām un mācību procesu personu profesionālo prasmju pilnveidē ieskatu sniedza apmācību kursu realizētāju pārstāvji – Rīgas 1. slimnīcas galvenā māsa Sandra Lapiņa un Rīgas Medicīnas koledžas Tālākizglītības daļas vadītāja Jana Ankrava.

Par iespējām iegūt augstāko izglītību māszinību bakalaura studiju programmās, programmu saturu un studiju norisi informāciju sniedza Latvijas Universitātes profesore, Latgales filiāles direktore Emīlija Černova un Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību fakultātes prodekāns Kristaps Circenis.
 
Par apmācību programmām, kas nodrošinās iespējas atgriezties darbā veselības aprūpes nozarē personām, kas savulaik ieguvušas ārsta palīga, māsas, māsas palīga vai vecmātes kvalifikāciju, bet pēdējo gadu laikā dažādu iemeslu dēļ tajās nav praktizējuas, informēja apmācību organizētāju pārstāve Evija Ansonska no Latvijas Universitātes.

Tā kā projekta ietvaros tiks realizētas arī pārkvalifikācijas programmas – „māsa – ārsta palīgs”, „ārsta palīgs – māsa” un „vecmāte – māsa”, par programmu saturu un pārkvalifikācijas iespējām informēja mācību organizētāji – pārstāvji no Rīgas Medicīnas koledžas un Māszinību akadēmiskās skolas.
Projekta noslēgumā visiem semināra dalībniekiem bija iespējas uzdot jautājumus apmācību programmu realizētājiem un iegūt izsmeļošas atbildes uz tiem.

Līdzīgi informatīvie semināri notiks šā gada 15. septembrī Valmierā (viesnīcā „Wolmar” Tērbatas ielā 16a) Vidzemes reģiona veselības aprūpes nozares darbiniekiem, bet 18. septembrī Liepājā (viesnīcā „Līva” Lielajā ielā 11) – Kurzemes reģionā strādājošajiem speciālistiem. Semināra sākums – plkst. 11:00.

Interesenti, kas vēlas piedalīties semināros Valmierā vai Liepājā, tiek laipni aicināti reģistrēties pie semināru organizatores Agneses Kleinas, zvanot pa tālr. 28657679 vai rakstot uz e-pastu
agnese [dot] kleina [at] videsprojekti [dot] lv (agnese [dot] kleina [at] videsprojekti [dot] lv) .
 

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: