ES Fondi mjas lapa Skums

Iespēja pieteikties ārsta profesionālās darbības atjaunošanai

Datums: 
07.12.2010

Ārstiem, kuru specialitātes sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies pēc 2000. gada un kuri nevar nokārtot resertifikāciju, bet vēlas atjaunot profesionālo darbību savā specialitātē, līdz 2011. gada 7. janvārim ir iespējas pieteikties bezmaksas kvalifikācijas atjaunošanas apmācībām programmā „Ārsta profesionālās darbības atjaunošana”.

Resertifikācijai nepieciešamo apmācību īsteno Latvijas Universitāte un Latvijas Ārstu biedrība.
 
Pieteikšanās:

1) Elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa, ko iespējams lejuplādēt ŠEIT.

2) Aizpildītā anketa ar savu kontakttālruni jānosūta uz e-pastu: gunta [dot] ozolina [at] lu [dot] lv

Pieteikuma iesniegšanas termiņš – pagarināts līdz 2010. gada 7. janvārim.

Jautājumi papildu informācijai: Gunta Ozoliņa, tālr. 67240554, mob.t. 26524716.

Pēc pretendentu zināšanu un praktisko iemaņu izvērtēšanas, kas notiks testa un pārrunu veidā, katram apmācāmajam tiks izveidots individuāls apmācības plāns. Programmas apguve notiks no 2011. gada janvāra līdz 30. augustam. Apmācība plānota gan kā teorētisku lekciju kurss, kas notiks Latvijas Universitātē vai Latvijas Ārstu biedrības telpās, gan specialitātei atbilstošu praktisko iemaņu apguve apmācīttiesīgā ārstniecības iestādē, sertificēta kolēģa vadībā. Proporcijas starp programmas teorētisko un praktisko daļu noteiks katra pretendenta iepriekšējā darba pieredze un teorētisko zināšanu pārbaudes rezultāti.
 
Beidzot programmas apguvi, ārsts būs tiesīgs kārtot resertifikācijas eksāmenu specialitātē un pēc sekmīgas tā nokārtošanas saņemt sertifikātu specialitātē.
 

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: