ES Fondi mjas lapa Skums

Dokumentu pieņemšana uz studiju programmām ambulatorās, garīgās veselības, ķirurģiskās aprūpes un operācijas māsas pamatspecialitātēs notiks arī reģionos

Datums: 
08.07.2009
 
Rīgas Stradiņa universitāte ESF fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.2.3. papildinājuma aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros uzsākusi studentu uzņemšanu māszinību studiju programmās.
 1. Studiju programmas līmenis un veids: Profesionālā bakalaura studiju programma
   
 2. Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikācija, pamatspecialitātes:

  • Ambulatorās aprūpes māsas pamatspecialitāte
  • Garīgās veselības aprūpes māsas pamatspecialitāte
  • Ķirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitāte
  • Operācijas māsas pamatspecialitāte
    
 3. Studiju ilgums: atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības līmeņa
   
 4. Studiju veids un norises forma: pilna laika klātienes studijas
   
 5. Studijas tiek finansētas no ESF fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.2.3. papildinājuma aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” līdzekļiem. Studijas ir BEZ MAKSAS!

Informācija par uzņemšanu 2009.gada vasarā:
 1. Dokumentu iesniegšana no 1. līdz 16. jūlijam (10:00-16:30) Rīgas Stradiņa universitātē, Dzirciema ielā 16

  Dokumentu pieņemšana un intervijas ar reflektantiem notiks arī reģionos:
  • Daugavpilī: 16., 17. jūlijā 9:00-15:30 un 18. jūlijā 10:00-13:00
   Daugavpils medicīnas koledžas telpās
  • Liepājā: 20., 21., 22. jūlijā 9:30-16:30
   Liepājas medicīnas koledžas telpās
  • Ventspilī: 22. un 23. jūlijā
    
 2. Uzņemšanas prasības: iepriekš iegūta māsas vai medicīnas māsas kvalifikācija
   
 3. Iesniedzamie dokumenti:
  • Reflektanta anketa (uz veidlapas).
  • Pases kopija (oriģināls jāuzrāda).
  • Četras vienādas fotokartītes (3x4cm).
  • Dokumenta kopija, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu (oriģināls jāuzrāda).
  • Universitātes, medicīnas koledžas vai medicīnas skolas diploma kopija (oriģināls jāuzrāda) un universitātes, medicīnas koledžas vai medicīnas skolas diploma pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda).
  • Medicīniskā izziņa par vispārējo veselības stāvokli ar papildus atzīmi par krāsu redzi (oriģināls).
  • Uzmanību! Reflektantiem, kas iesniedz dokumentus studiju programmā "Māszinības", kas tiek realizēta no ESF līdzekļiem, reflektanta nodeva nav jāmaksā!

Sīkāka informācija Māszinību fakultātes dekanātā tālr. 67409126
 


Teksta izmērs:

 • Decrease
 • Normal
 • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: