ES Fondi mjas lapa Skums

Atkārtoti tiks organizētas mācības māsu pamatspecialitāšu iegūšanai

Datums: 
03.07.2013
Projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” īstenotājs Veselības ministrija šā gada jūnija beigās ir izsludinājusi iepirkumu konkursu atkārtotai mācību procesa realizācijai māsu pamatspecialitāšu iegūšanai 2013. un 2014. gadā.

Paredzams, ka 400 māsas, kas ir ieguvušas 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību, varēs apgūt kādu no akreditētajām profesionālā bakalaura programmām sekojošās specialitātēs:
- anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa;
- ambulatorās aprūpes māsa;
- bērnu aprūpes māsa;
- garīgās veselības aprūpes māsa;
- internās aprūpes māsa;
- ķirurģiskās aprūpes māsa;
- operāciju māsa.

Lai gūtu informāciju par augstskolām, kuras būs ieguvušas tiesības realizēt māsu pamatspecialitāšu izglītības programmas un pieteikšanos procesu studijām, aicinām sekot aktualitātēm vietnēs www.talakizglitiba.lv un www.masuasociacija.lv. Aktuālākā informācija varētu tikt publicēta jūlija mēneša beigās. 


Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: