ES Fondi mjas lapa Skums

Aicinām piedalīties aptaujā!

Datums: 
16.12.2009

2009. gadā veselības aprūpes nozares darbinieku tālākizglītības projekta ietvaros tika realizētas 20 personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveides programmas, kā arī 2 personāla visparējos zināšanu un prasmju pilnveides programmas. Apmācāmo personu skaits katrā programmā bija ierobežots, tāpēc ne visiem, kas to vēlējās, bija iespēja šo programmu kursus apmeklēt.

Lai varētu efektīvāk plānot un izvēlēties kādas apmācību programmas realizēt tālākizglītības projekta turpmākajos posmos, projekta realizētāji aicina projekta mājaslapas www.talakizglitiba.lv piedalīties aptaujā, par to, kādus no jau realizēto programmu kursiem Jūs vēlētos apmeklēt. Piedalīties aptaujā tiek lūgtas tās personas, ka konkrēto kursu nav apmeklējušas, bet labprāt to vēlētos darīt nākotnē.

Aptauja atrodama mājas lapas labajā pusē un respondentam ir iespējas nobalsot par vienu, sev vēlamāko, programmas kursu.

Jūsu viedoklis projekta realizētājiem ir ļoti svarīgs, un tas noteikti tiks ņemts vērā, lemjot par to, kuras programmas nākamajos projekta posmos realizēt atkārtoti.

Pateicamies par atsaucību!

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: