ES Fondi mjas lapa Skums

Aicinājums juridiskām personām piedalīties aptaujā Cilvēkresursu apmācības plāna aktualizācijai

Datums: 
07.02.2011

Kopš 2009. gada Latvijas veselības aprūpes jomā strādājošie var izmantot Eiropas Sociālā fonda finansētā tālākizglītības projekta piedāvātās iespējas profesionālajai pilnveidei. Latvijas Ārstu biedrība un Latvijas Māsu asociācija, kas piedalās šī projekta realizācijā un koordinācijā, aicina ārstniecības iestādes, izglītības iestādes, profesionālās organizācijas un sociālās aprūpes iestādes sniegt priekšlikumus, kādi tālākizglītības pasākumi vēl nepieciešami nozarē strādājošajiem laika posmā no 2011. līdz 2013. gadam.

Cilvēkresursu apmācības plānā, kas tika izstrādāts pamatojoties uz plašas  veselības aprūpes jomā strādājošo aptaujas datiem 2009. gadā, jau atkārtoti ir iespējams noteikt aktuālākās tālākizglītības programmas, kas nodrošina vispārējo prasmju un zināšanu pilnveidi, profesionālo prasmju un zināšanu pilnveidi, pamatspecialitātes un papildspecialitātes apguves aktualitāti, profesionālās darbības atjaunošanas programmas, pieredzes apmaiņas programmām, kuru realizācija notiek ārpus Latvijas vai tiks pieaicināti vieslektori.

Jūsu viedoklis ir īpaši svarīgs, jo Jūsu sniegtie ieteikumi tālākizglītībai tiks izmantoti Cilvēkresursu apmācības plāna aktualizācijai un jaunu iepirkuma projektu veidošanai, lai iepirkuma procedūras ceļā varētu nodrošināt TI programmu realizāciju izmantojot ESF finansējumu. Aptauja notiks elektroniskajā vidē, tiešsaitē  no 7.02. līdz 28.02. 2011. Iesniegtās anketas tiks apkopotas līdz šā gada 8. martam.
 
Ja Jums ir zināms, kādi tālākizglītības pasākumi nepieciešami jūsu organizācijā strādājošajiem, tad šī anketa ir domāta Jums. Lai iepazītos ar anketas jautājumiem, uz kuriem ceram saņemt jūsu atbildes un ieteikumus, lūdzam apskatīt anketu ŠEIT.

Anketu aizpildīt lūdzam tikai elektroniskajā tiešsaitē https://www.e-formas.lv:443/f/OCoV4k5vWntb6o5w. Anketa tiešsaitē būs pieejama no 7.02. līdz 28.02. 2011. Pēc anketas elektroniskās tiešsaites aizpildīšanas un nosūtīšanas, jūs e-pastā saņemsiet apstiprinājumu, ka anketa nosūtīta, un anketas elektronisko versiju kā apstiprinājumu savam pieteikumam. Iesniegtās anketas tiks apkopotas līdz šā gada 8. martam. Vēl 10 dienas pēc šī datuma saglabājas iespēja iesniegt aizpildītās anketas.

Ar cieņu, Cilvēkresursu apmācības plāna izstrādes darba grupas vadītāja Kamena Kaidaka

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: